Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 46/2001. (VI. 20.) Állásfoglalása

A radio-taxi.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igények teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 496/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kéréseket a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. 06. 20.-i ülésén öt tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A tárgyi domain név az igénylő 11 Kft számára nem adható használatba.

 

Indokolás:

A 11 Kft nem priorításos igényét a Nyilvántartó terjesztette állásfoglalás kérés végett a Tanácsadó Testület elé. A Nyilvántartó kifejtette, hogy az igényelt név nem felel meg a Regisztrációs Szabályzat 5.6. pontja szerinti követelménynek, miután a domain közismert kereskedelmi név (cégnév) ezért csak a névhasználatra jogosult, illetve felhatalmazottja részére történő delegálás nem lenne gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő.

 

A Tanácsadó Testület, Titkársága révén kiküldött levelében az Igénylőt, Regisztrátorán keresztül hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy a közismert kereskedelmi névnek minősülő rádiótaxi megnevezés domain névkénti használatára jogosító igazolást, dokumentumot az igényléshez csatolja. Ez a megadott határidőn belül nem történt meg.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a www.radiotaxi.hu domain név alatt már üzleti célú tartalomszolgáltatás érhető el amelynek fenntartója a a Rádió Taxi Ász Kft. Ez a domain név a magyar Interneten és az üzleti-gazdasági életben már az adott céghez kötődik, az igényelt domain csak egy kötőjel alkalmazásával tér el a közismert internetes weboldal nevétől és így alkalmatlan a megfelelő megkülönböztetésre ezért az igénylő általi használata megtévesztő illetve az alábbiakban kifejtettek szerint jogsértő lenne.

A Tanácsadó Testület felhívja a figyelmet, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt) 6. § értelmében tilos az árut, szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni. A Tpvt. 2. § a tisztességtelen verseny tilalmát általánosságban kimondó klauzulája értelmében pedig a versenytárs érdekeit sértő vagy veszélyeztető gazdasági tevékenység tisztességtelenül folytatottnak, így tilalmasnak minősül. Mindezek alapján a Tanácsadó Testület az igénylés teljesíthetőségének versenyjogi alapú akadályát is megállapítja és a tárgyi domaint, az igénylő számára nem látja kiadhatónak.

A Tanácsadó Testület a fentiek szerint osztja a Nyilvántartó véleményét ezért álláspontja szerint a 11 Kft igénylése - figyelemmel a gyaníthatóan megtévesztő vagy jogellenes névigénylések elutasíthatósága tárgyában hozott 8/2000. (VIII. 9.) elvi állásfoglalásban foglaltakra is - nem teljesíthető.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 06. 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.