Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 46/2000. (X. 18.) Állásfoglalása

A hansgrohe.hu domain név kapcsán bejelentett igény

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 362/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. október 18.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A hansgrohe.hu domainnek a Hansgrohe Kft-n kívüli, a névhasználati jogosultságát nem igazoló igénylő általi használata gyaníthatóan megtévesztő volna; a domain a Hansgrohe Kft. számára delegálandó.

Indokolás:

Az iratok tanúsága szerint az 1.0 Stúdió Szolgáltató Bt. 2000. július 19-én igényelte a hansgrohe.hu domain nevet, a Hansgrohe Kft. 2000. augusztus 4-én - a Regisztrációs Szabályzat 14.2 b) pontjában meghatározott határidőn túl - prioritással kérte a domain számára történő delegálását. A Hansgrohe Kft. igénye a Regisztrációs Szabályzat 13.1 a) pontja alapján prioritással rendelkezik, míg az 1.0 Stúdió Szolgáltató Bt. névhasználati jogosultságot nem igazolt.

A Tanácsadó Testület 6/2000 (V.24.) Elvi Állásfoglalásában foglaltak, különösen az Állásfoglalás 2.5 pontjában kifejtett indokok alapján a névhasználatot nem igazoló igénylő általi használat gyaníthatóan megtévesztő volna; a domain a Regisztrációs Szabályzat szerint prioritással rendelkező igénylő számára delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.