Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 45/2001. (VI. 20.) Állásfoglalása

A cad.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 580/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. 06. 20-i ülésén öt tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A domain név, a nem prioritásos igénylőként időrendi elsőbbséget élvező PirCad Kft részére delegálható.

Indokolás:

 

A PirCad Számítógépes Építészeti és Mérnöki Iroda Kkt, 2000. március 3-án nyújtott be igénylést, amelyet az Unitis Rendszerház Rt. kifogásolt meg, egyben 2000. március 21-i dátummal a domain nevet magának igényelte.

Kifogásában kifejtette, hogy az Rt. 1993. óta a Parametric Technologie Corporation, USA termékeinek hivatalos, egyedüli magyarországi képviselője, a High-End Cad piacon piacvezetőként elismert, a cég 1993. óta képvisel professzionális CAD rendszereket Magyarországon. Ezek alapján nem áll módjukban elfogadni, hogy olyan társaságok, amelyek a nevezett (amerikai) céggel szerződéses jogviszonyban nem állnak, az általa megnevezett termékek magyarországi piacon történő megjelenítéséhez nincs közük, a domain nevek regisztráltatásával az üzleti életben elért jelenlegi helyzetüket megkérdőjelezzék.

PirCad Számítógépes Építészeti és Mérnöki Iroda Kkt válaszában sérelmezte, hogy majd háromnegyed éve akadályoztatva van abban, hogy a használatába kerülhessen a cad.hu domain. Előadták, hogy a társaság 1994-ben alakult, mint nevük is mutatja, a CAD jelentős helyet foglal el az üzleti tevékenységükön belül, ez egyik legfontosabb üzletáguk. Jelezték, hogy CAD névre lapengedéllyel is rendelkeznek és céljuk, hogy a cad.hu domain név alatt minden piaci szereplő (fejlesztők, forgalmazók és felhasználók) előtt nyitott online újságot indítsanak. Kijelentik, hogy nem kívánják bárkinek vélt vagy valós piaci helyzetét megkérdőjelezni, és a domain nem a cég CAD bemutatkozó oldala kíván lenni. Felhívják a figyelmet, hogy az Unitis Rt a cadshop.hu illetve a cadbolt.hu alatt már megvalósította honlapját és online áruházát.

Az Angol-Magyar Számítástechnikai Szótár (Kossuth Kiadó 1999.) szerint a "CAD (computer aided design) számítógéppel támogatott tervezés - számítógépek illetve számítógépes eljárások használata egy termék tervezéséhez vagy magának a tervnek az elkészítéséhez. Főként az építészetben, az elektronikában, a villamos- és gépiparban, valamint a járműiparban használják."

A Tanácsadó Testület e területen szakértelemmel nem rendelkezik azt azonban nyilvánvalónak látja, hogy a számítógéppel támogatott tervezési rendszerek sokfélék lehetnek, sokféle területen hasznosíthatók és tárgyi ügyben egyik érdekelt sem hivatkozott olyan érvre, amely a cad.hu domain név vonatkozásában részére prioritást biztosítana.

A Tanácsadó Testület a rendelkezésére álló adatok alapján nem látja megalapozottnak a versenyjogi szabályok esetleges megsértésének gyanúját sem. A kifogást emelő Unitis Rendszerház Rt sem hivatkozott olyan érvre, hogy az általuk képviselt amerikai cég, vagy ő maga kizárólagosan állítana elő illetve forgalmazna CAD termékeket és kizárólagos joga lenne e megjelölés bármiféle használatára.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület az Unitis Rendszerház Rt kifogását nem tartja megalapozottnak és álláspontja szerint a domain név, a nem prioritásos igénylőként időrendi elsőbbséget élvező PirCad Kft részére delegálható.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 06. 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.