Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 44/2001. (VI.20.) Állásfoglalása

Az oldalak.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 581/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. 06. 20-i ülésén öt tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az oldalak.hu domain név a MacPal 2000. Kft részére delegálható.

Indokolás:

 

A tárgyi ügyben a COM Betéti Társaság nyújtott be kifogást amelyben arra hivatkozott, hogy lapengedély iránti kérelmét a COM Bt. 2000. február 23-án már benyújtotta. Ugyanakkor az NKÖM nyilvántartásba vételi határozatát a COM Bt. 2000. március 14-én vette kézhez, majd március 16-án regisztrációs kérelmet nyújtott be a Hungary Network Kft-hez.

Az iratokból megállapítható, hogy a COM Bt igénye 2000. március 21-én került a számítógépes rendszerbe, mégpedig nem prioritásos igényként, mivel közben, 2000. március 1-jén új Delegációs és Regisztrációs Szabályzat lépett érvénybe, amely a lapengedélyre alapított prioritást már nem ismerte el.

A COM Bt. igényét azonban ekkor már megelőzte MacPal 2000. Kft március 3-án benyújtott ugyancsak nem prioritásos igénye.

A már fentebb hivatkozott 2000. március 1-től hatályos Regisztrációs Szabályzat 14.3. pontja megállapítja, hogy ha a prioritással rendelkező igénylő, a nem prioritásos igény meghirdetésétől számított két héten belül nem jelentkezik, akkor több igénylő között az igénylésük időrendje dönt.

A Tanácsadó Testület a fenti kifogással kapcsolatban megállapítja, hogy, hogy az igénylőlapokból egyértelműen megállapítható az igénylők domain igénylésének benyújtási időpontja, amelyből kitűnik, hogy a MacPal 2000 Kft igénye megelőzte a COM Bt. igénylését. Utaltunk már arra, hogy az ügy elbírálására irányadó Regisztrációs Szabályzat a lapengedélyt prioritásos jogként már nem fogadta el, így a két nem prioritásos igény vonatkozásában az időrendi szabály döntött.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 06. 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.