Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 44/2000. (X. 18.) Állásfoglalása

Az autoalkatresz.hu domain névigénylés ismételt a TT elé terjesztése

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 366/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat alapján tárgyalásra alkalmatlannak találta, s 2000. október 18.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület megállapítja, az autoalkatresz.hu domain név az Autóalkatrész.hu Korlátolt Felelősségű Társaság részére prioritásos joggal való regisztrálhatóságával kapcsolatosan korábban már állást foglalt. Amennyiben az igénylő a döntéssel nem ért egyet, azt a választott bíróság előtt támadhatja meg.

Indokolás:

A TT a 65/2000. sz. alatt iktatott ügyben (Autóalkatrész.hu Kft. prioritásos igényének elfogadhatósága az autoalkatresz.hu domain névre) 1/2000. (IV.5.) Elvi Állásfoglalásában indokolt módon, az Elvi Állásfoglalás Mellékletében tette közzé elutasító döntését. 366/2000. ügyszám alatt a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület elé utalta az igénylő Kft. "domain név regisztráció elutasításának véleményezése" tárgyú levelét, illetve a levélhez csatolt iratokat (cégbírósági végzés, cégjegyzési kérelem másolata).

A Tanácsadó Testület az ügyet napirendre tűzte, tárgyalását azonban Szervezeti és Eljárási Szabályzata alapján nem tartja lehetségesnek. Az adott igénylés tárgyában döntése megszületett, a döntést megalapozottnak tartja. Amennyiben a döntéssel az igénylő nem ért egyet, számára a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerinti jogorvoslati út (választott bírósághoz fordulás lehetősége) adott, a döntéssel kapcsolatos észrevételeit, ellenérveit a választott bírósági eljárási szabályzat szerint fejtheti ki.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.