Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 43/2001. (VI.20.) Állásfoglalása

A hotmail.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 548/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. június 20-ikai ülésén 5 tag jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A hotmail.hu domain név a Satellit & Communication Kft. részére nem regisztrálható.

Indokolás:

Az Satellit & Communication Kft. igénylőnek, a hotmail.hu domain név vonatkozásában benyújtott nem prioritásos igénylését Regisztrátor (Kibernet Kft.) a fenti szám alatt iktatva terjesztette a Tanácsadó Testület elé. A TT elé utalás indokaként azt jelölte meg, hogy a Nyilvántartó az igény teljesítését elutasította azzal, hogy a domain név közismert kereskedelmi névvel egyezik, így az igénylés teljesítése jogsértő lenne. 2000. augusztus 21-én kelt levelében a TT titkársága útján felkérte Igénylő regisztrátorát, a Kibernet Kft-t a TT elé utalás indokainak és ügyfelük névhasználati jogát megalapozó dokumentumok csatolására. Ez a rendelkezésre álló határidőn belül nem történt meg.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a "hotmail" Magyarországon, ill. nemzetközileg is - az Internetet használók körében különösen - közismert védjegy, amelyet a Magyar Szabadalmi Hivatal 154414 lajstromszámon vett nyilvántartásba. E védjegyből az igénylés benyújtásának időpontjában hatályos Regisztrácios Szabályzat alapján képezhető a hotmail.hu domain név.

Lényeges körülményként értékelte a Testület továbbá, hogy a fenti védjegy árujegyzéke szerint az oltalom a 35. osztályból reklámok, hirdetések és marketing szolgáltatásokra ill. a 38. osztályból elektronikus postai (e-mail) szolgáltatásokra terjed ki. A Tanácsadó Testület véleménye szerint ezért a domain névnek a védjegyjogosult engedélye nélkül bármilyen kereskedelmi célú használata védjegybitorlást valósítana meg.

Az igénylő ill. regisztrátora a TT titkárságának felszólítása ellenére sem tett olyan nyilatkozatot, amelynek alapján legalábbis valószínűsíthető lenne a domainnév használatának jogszerűsége.

A fentiek alapján a TT megállapította, hogy az hotmail.hu domain név a Satellit & Communication Kft. részére nem regisztrálható.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.