Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 42/2000. (X. 18.) Állásfoglalása

A zdnet.hu domain névre bejelentett igény teljesíthetősége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 364/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. október 18.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján az igénylő Geomédia Rt. javára az igényelt domain név nem regisztrálható.

Indokolás:

 A Geomédia Kiadói Rt. az Euroweb Internet Szolgáltató Rt.-n, mint regisztrátoron keresztül nyújtotta be igényét a zdnet.hu domain névre. A zdnet közismert, külföldön fenntartott internetes portál (www.zdnet.com), kereskedelmi név, a szolgáltatás sajátos elnevezése védjegyoltalom alatt áll (ZDNet and the ZDNet logo are registered trademarks of Ziff Davis Inc.) A TT álláspontja szerint a ZDNet védjegyoltalom alá vont elnevezés a jó hírnevű, széles körben ismert védjegyek körébe tartozik.

A TT Titkársága révén 2000. augusztus 21. napján levélben tudatta a Regisztrátorral, hogy a domain név választása a Delegációs és regisztrációs Szabályzat 5.6 pontjában foglaltakkal ellentétesnek tűnik, a jogosulton kívüli használata gyaníthatóan jogellenes és megtévesztő lenne, egyben felkérte a Regisztrátort, hogy ügyfele megkeresésével 14 napos határidő tűzése mellett csatoljon olyan dokumentumot, iratot, mely a névhasználati jogosultságot meg tudja alapozni.

A megadott határidőn belül ilyen igazolás becsatolásra nem került. Mindezek alapján a TT megállapítja, hogy a www.zdnet.hu domain név az igénylő Geomédia Rt. részére történő használatba adása megtévesztő és jogellenes lenne. A kérdéses domain név kizárólagos joggal a védjegyoltalomra jogosult ZDNet Inc., illetve az általa a védjegyhasználatra igazoltan feljogosított személy vagy szervezet részére regisztrálható.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.