Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 41/2001. (VI.20.) Állásfoglalása

A sportnet.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 329/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. június 20.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A sportnet.hu domain név a Nemzeti Sport Kft. részére nem delegálható.

Indokolás:

A sportnet.hu domain név vonatkozásában a Nemzeti Sport Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. nyújtott be igénylést regisztrátora, a Westel 900 GSM Mobil Távközlési Rt. útján. Az igénylést - miután a domain név a Magyar Szabadalmi Hivatalnál lajstromozott védjeggyel egyezik meg - a Nyilvántartó terjesztette állásfoglalás kérés végett (329/2000) a TT elé. A TT titkársága útján felkérte az igénylőt a védjegyoltalom alatt álló sajátos elnevezés vonatkozásában névhasználati joga igazolására. A Nemzeti Sport Kft. nevében eljáró Ringier Kiadói Kft. válaszában ilyen névhasználati jogot nem igazolt, arra hivatkozott, hogy az MSZH-nál lajstromozott védjegy (jogosult: PayTV Properties Ltd., Vaduz) nizzai osztályozás szerinti oltalmi körében nem szerepel az Interneten nyújtott információs- vagy üzleti szolgáltatási tevékenység.

A TT A Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyek, ill. a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott védjegybejelentésben szereplő megjelölések domain névként való választhatóságával kapcsolatos egyes kérdések tárgyában hozott 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalásában, valamint A Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerinti prioritásos igények és a jogszabály alapján gyakorolható kizárólagos elsőbbségi jogok ütközéséről és a megtévesztő domain név igénylés teljesítésének tilalma tárgyában hozott 6/2000. (V. 24.) Elvi Állásfoglalásában kifejtettek összhangban úgy találta, hogy a domain név igénylő részére történő kezelésbe adása a védjegyjogosult jogait sértené.

 

A "sportnet" védjegy oltalom alatt áll a 9, 16, 38. és 41. áruosztályokban. A döntés szempontjából különösen a 38. és 41. osztály releváns, ide sorolható a webes, internetes szolgáltatás, valamint a sportprogramok, sportinformációk bemutatása, közvetítése. A védjegy nem csak az árujegyzék szó szerinti tevékenységét védi, hanem az ahhoz hasonló tevékenységeket is. Az igénylő tevékenységi köre és felhozott védjegy oltalmi köre alapján valószínűsíthető, hogy delegálás esetén védjegybitorlás jön létre. A delegálás megtagadásával és más domain név választásának ajánlásával Regisztrátor az esetleges bitorlás súlyos következményeitől is védi az Igénylőt.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 20.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.