Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 41/2000. (X. 18.) Állásfoglalása

A pestyfeketedoboz.hu domain névre bejelentett igény teljesíthetősége

tárgyában

 

A TT előtt 363/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. október 18.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy az igénylő Box Production Kft. javára az igényelt domain név regisztrációjának és delegációjának - összhangban a TT 5/2000. (V.24.) Elvi Állásfoglalásában kifejtettekkel - nincs akadálya.

Indokolás:

 A TT a rendelkezésére bocsátott iratok alapján megállapította, hogy az igénylő Box Production Kft. azonos azzal a gazdálkodó szervezettel, mely az igényelt domain névvel egyező című, szerzői jogi védelem alatt álló televíziós műsort (műsorokat) készíti. A Box Kft. nevében dr. Pesty László tett nyilatkozatot. Mindezek alapján a TT úgy látja, hogy a domain név az igénylő részére történő delegációjának és regisztrációjának akadálya nincs.

 Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.