Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 40/2001. (VI.6.) Állásfoglalása

A vimpex.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 567/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. június 6-i ülésén tag jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az vimpex.hu domain név ... részére nem regisztrálható. Az igénylést a Vimpex Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. igénylő javára kell teljesíteni.

Indokolás:

... igénylőnek, az vimpex.hu domain név vonatkozásában benyújtott nem prioritásos igénylését a Regisztrátor (Pronet Kft. - jelenlegi nevén Nextra Kft.) a fenti szám alatt iktatva terjesztette a Tanácsadó Testület elé. A TT elé utalás indokaként azt jelölte meg, hogy a Nyilvántartó az igény teljesítését elutasította azzal, hogy a domain név közismert kereskedelmi névvel (cégnévvel) egyezik, így az igénylés teljesítése jogsértő lenne. 2000. augusztus 21-én kelt levelében a TT titkársága útján felkérte Igénylő regisztrátorát, a Pronet Kft-t a TT elé utalás indokainak és ügyfelük névhasználati jogát megalapozó dokumentumok csatolására. Ez a rendelkezésre álló határidőn belül nem történt meg.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Vimpex Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. cégnevéből az igénylés benyújtásának időpontjában hatályos Regisztrácios Szabályzat alapján képezhető a vimpex.hu domain név.

A Vimpex Kft. cégnevére is az 1997. évi CXLV. törvény és az ISZT TT ahhoz igazodó 6/2000. számú elvi állásfoglalása alapján a cégkizárólagosság elve vonatkozik. Ennek alapján jogellenes volna az vimpex.hu domainnév használata gazdasági tevékenység keretében olyan személy által, aki nem rendelkezik a névkizárólagosság jogosultjának felhatalmazásával.

Az igénylő ill. regisztrátora a TT titkárságának felszólítása ellenére sem tett olyan nyilatkozatot, amelynek alapján legalábbis valószínűsíthető lenne a domainnév használatának jogszerűsége.

A fentieknek különös jelentőséget tuljdonít az, hogy a PSINet Elender Rt. 2000. november 27-én levélben majd 2001. január 2-án faxban kereste meg a TT-t, kérve a damainnek ügyfele, a Vimpex Kft. mint igénylő javára történő delegálását, csatolta továbbá a Kft cégbejegyzését igazoló cégbírósági végzést. A Vimpex Kft. 2001. január 3-án kelt külön nyilatkozatában is megerősítette, hogy cégneve ill. vimpex kereskedelmi név alatt szeretne az Interneten megjelenni.

A fentiek alapján a TT megállapította, hogy az vimpex.hu domain név ... részére nem regisztrálható, hanem a Vimpex Kft igénylését kell teljesíteni.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 6.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.