Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 39/2001. (VI.6.) Állásfoglalása

A moulinrouge.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 536/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. június 6-i ülésén 5 tag jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az moulinrouge.hu domain név az Easteuroco Kft. részére nem regisztrálható.

Indokolás:

Az Easteuroco Kft. igénylőnek, az moulinrouge.hu domain név vonatkozásában benyújtott nem prioritásos igénylését Regisztrátor (GTS-Datanet Kft.) a fenti szám alatt iktatva terjesztette a Tanácsadó Testület elé. A TT elé utalás indokaként azt jelölte meg, hogy a Nyilvántartó az igény teljesítését elutasította azzal, hogy a domain név közismert kereskedelmi névvel egyezik, így az igénylés teljesítése jogsértő lenne. 2000. augusztus 21-én kelt levelében a TT titkársága útján felkérte Igénylő regisztrátorát, az GTS-Datanet Kft-t a TT elé utalás indokainak és ügyfelük névhasználati jogát megalapozó dokumentumok csatolására. Ez a rendelkezésre álló határidőn belül nem történt meg.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Moulin Rouge Magyarországon, de nemzetközileg is közismert kereskedelmi név, továbbá azt, hogy abból az igénylés benyújtásának időpontjában hatályos Regisztrácios Szabályzat alapján képezhető a moulinrouge.hu domain név.

Ennek alapján jogellenes volna az moulinrouge.hu domainnév használata gazdasági tevékenység keretében olyan igénylő által, amely nem rendelkezik a névkizárólagosság jogosultjának felhatalmazásával.

Az igénylő ill. regisztrátora a TT titkárságának felszólítása ellenére sem tett olyan nyilatkozatot, amelynek alapján legalábbis valószínűsíthető lenne a domainnév használatának jogszerűsége.

A fentiek alapján a TT megállapította, hogy az moulinrouge.hu domain név az Easteuroco Kft. részére nem regisztrálható.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 6.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.