Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 38/2001. (VI.6.) Állásfoglalása

A moulinex.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt az alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. június 6-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A moulinex.hu domain nem adható használatba a Moulinex-Krups Kft., továbbá más nem prioritásos igénylők, így az SCH-Computing Bt., az Innovex '97 Kft. és a Zentral Szerviz Aquapol Kft. számára. A moulinex.hu domain használatba adható a Moulinex S.A. számára.

Indokolás:

 

A 375. sz. ügyben a Moulinex-Krups Kft-nek (regisztrátora: Kibernet Kft.) a moulinex.hu domain név vonatkozásában benyújtott igényét a Kibernet Kft. terjesztette állásfoglalás kérés végett a Tanácsadó Testület elé. A Moulinex-Krups Kft. igényét prioritásosként jelölte meg, és kérte az SCH-Computing Bt. és az Innovex '97 Kft. kérelmének elutasítását. Az ISZT-TT Titkársága 2000. 08. 21-én kérte igénylőt, hogy nyújtson be bizonyítékot prioritásának alátámasztására, mert a hivatalos cégnév nem egyezik az igényelt névvel. Az igénylő érdemi bizonyítékot nem nyújtott be, de Regisztrátora útján ismételten kérte a javára történő delegálást.

Valós prioritáson alapuló igényt terjesztett be a Moulinex S.A. (FR), regisztrátora: Nextra Kft, amely WO 667.292 számon védjegyoltalommal rendelkezik a 7, 9, 11, 21. áruosztályokban.

Az igénylők közül egyedül a Moulinex S.A. igénye prioritásos, ezért számára kell delegálni a domaint.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 6.

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.