Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 38/2000. (X. 18.) Állásfoglalása

 A 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó egyedi ügyekben hozott döntések

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület az alábbi ügyeket 2000. október 18.-i ülésén megtárgyalta, majd 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az alábbi, a Testület elé utalt ügyekben - a Testület már nyilvánosságra hozott 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalásban kifejtettekre tekintettel - az egyes igénylések vonatkozásában a következő döntéseket hozta:

Ügyszám

Szolgáltató, amelynél a panaszt tették, vagy amely jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható domain név

Panaszos, vagy a vitatott domainre igényt bejelentett

Az egyedi igénylésre vonatkozó TT-döntés

221

MATÁVnet Kft.

Nextra Hungary

toshiba.hu

Technotrade Rt.

Kabushiki Kaisha Toshiba

A TOSHIBA - amelyből a Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igénylelt domain képezhető - a Kabushiki Kaisha Toshiba (also trading as Toshiba Corporation) mint jogosult javára az MSZH által lajstromozott védjegy. A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A domain a védjegyjogosult Kabushiki Kaisha Toshiba számára delegálandó.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

335

QwertyNet Kft.

butorda.hu

Paradigma Kft.

A Nyilvántartó azért fordult a Tanácsadó Testülethez, mert a Paradigma Kft. - amely mint jogosult javára az ELSŐ MAGYAR BUTORDA az MSZH által lajstromozott védjegy - a domainre prioritással tartott igényt. A védjegyből a Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3.pontja alapján az igényelt domain nem képezhető, így a prioritás az igénylés során a Paradigma Kft-t nem illeti meg, vagyis a Szabályzat 14. pontjában foglalt eljárásnak van helye.

339

 EuroWeb Rt.

harley-davidson.hu

HD-Budapest Kft.

A HARLEY-DAVIDSON - amelyből a Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igénylelt domain képezhető - a H-D Michigan, Inc. mint jogosult javára az MSZH által lajstromozott védjegy. A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A TT felhívja a Regisztrátort, hogy a domaint csak abban az esetben delegálja a H-D Budapest Kft. számára, ha az bemutatja a védjegyjogosult H-D Michigan, Inc. azon nyilatkozatát, amely szerint az a H-D Budapest Kft. által a védjegy domainnévként történő használatához hozzájárult.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

346

nyilvántartó

lg.hu

...

Az lg. közismert szórakoztató elektronikai cég, amelynek az "lg"-betűkapcsolatra az MSZH-nál lajstromba vett védjegye van.

Az igénylő nem azonos a védjegyjogosulttal, számára a domain név csak abban az esetben delegálható, ha megfelelő módon igazolja, hogy a jogosult a védjegy Igénylő általi használatához hozzájárulását adta.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.