Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 36/2001. (VI.06.) Állásfoglalása

A netreporter.hu és netriporter.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatos igények teljesíthetősége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 324/2000. és 325/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kéréseket a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. június 06.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A kérdéses domain nevek vonatkozásában ... és ... igénylése teljesíthető.

Indokolás:

 

... és ... 2000. június 21.-én nyújtottak be igénylést a netriporter.hu és a netreporter.hu domain nevek vonatkozásában. 2000. június 28.-án a MédiaComp Kft. a regisztrátornál (InterNETX Consulting) panasszal élt: arra hivatkozott, hogy a kérdéses domain nevek a MédiaComp gyártásában készülő "Jó reggelt, Magyarország" c. televíziós műsorba "bevezetett kifejezések", valamint e nevek vonatkozásában védjegyoltalmi eljárás van folyamatban. Az InterNETX, mint regisztrátor a netriporter.hu domain névre vonatkozott igényt 324/2000, a netreporter.hu domain névre vonatkozó igényt 325/2000. ügyszám alatt a MédiaComp panaszával együtt a TT elé terjesztette.

A TT a rendelkezésére bocsátott iratokat megvizsgálva a következő álláspontra helyezkedik: A delegálás visszautasíthatósága a mű sajátos címéhez, illetve a műben szereplő jellegzetes és eredeti alak elnevezéséhez fűződő kizárólagos szerzői jogok megsértése esetént árgyában hozott 5/2000. (V. 24.) Elvi Állásfoglalásában részletesen kifejtettekkel összhangban a két kifejezés vonatkozásában a MédiaComp Kft. szerzői jogi kizárólagosságra nem hivatkozhat. A szerzői jog a "bevezetett kifejezés" fogalmát, mint a jogi oltalmat megalapozó indokot, nem ismeri, ugyanakkor a törvény nagy pontossággal nevesíti azt a kört, mely esetében a jogvédelemnek érvényesülnie kell.

A folyamatban lévő védjegyeljárás - a TT A Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyek, ill. a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott védjegybejelentésben szereplő megjelölések domain névként való választhatóságával kapcsolatos egyes kérdések tárgyában hozott 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalásában részletesen indokolt módon - elsőbbségi igényt nem alapoz meg. A bejelentés napjának 2000. április 7. napja minősül. A csatolt iratok kizárólag ezt a tényt erősítik meg, s azt, hogy a Magyar Szabadalmi Hivatal M0001950/1. ügyiratszámú Értesítés és Figyelmeztetésében a meg nem fizetett bejelentési díj (110.000 Ft) lerovására szólította fel.

A Tanácsadó Testület felhívja a domain névre jelen Állásfoglalás nyomán használati jogot szerzők figyelmét, hogy az elnevezés védjegykénti - folyamatban lévő - lajstromozása esetén a védjegy árujegyzékéhez hasonló árukkal, szolgáltatásokkal összefüggésben a domain nevet nem használhatják.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 06.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.