Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 36/2000. (IX. 27.) Állásfoglalása

A napisport.hu és a netsport.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 328/2000. ügyszámon bejelentett igénylést a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. szeptember 27-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az előtte 328/2000 és a 329/2000 ügyszám alatt iktatott ügyeket a Westel 900 GSM Mobil Távközlési Rt. regisztrátor számára visszaküldi, mert mindkét ügyben a Nemzeti Sport lap- és Könyvkiadó Szolgáltató kft. van igénylőként megjelölve, a csatolt anyagok között azonban a Ringier kiadó Kft. levele szerepel. A Tanácsadó Testület felkéri a Westel 900 GSM Mobil Távközlési Rt. regisztrátort az ellentmondás 8 napon belüli tisztázására.

A Tanácsadó Testület megjegyzi, hogy a felterjesztett kérdés hiányosságai ellenére az ügy érdemében állást tud foglalni a tekintetben, hogy a "napisport" kifejezés az ARTICLE Kft., a "sportnet" pedig a Pay TV Properties Limited MSZH-nál lajstromozott védjegye. A rendelkezésre álló adatok alapján ezért annyi megállapítható, hogy a delegálás során a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalásban foglaltak szem előtt tartásával kell eljárni.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. szeptember 27.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.