Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 35/2000. (IX. 27.) Állásfoglalása

 

a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalás és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó egyedi ügyekben hozott döntések

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület az alábbi ügyeket 2000. szeptember 27-i ülésén megtárgyalta, majd 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az alábbi, a Testület elé utalt ügyekben - a Testület már nyilvánosságra hozott 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalásban és 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglalásban kifejtettekre tekintettel - az egyes igénylések vonatkozásában a következő döntéseket hozta:

Ügyszám

Szolgáltató, amelynél a panaszt tették, vagy amely jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható domainnév

Panaszos, vagy a vitatott domainre igényt bejelentett

Az egyedi igénylésre vonatkozó TT-döntés

331

MATÁVnet Kft.

visionexpress.hu

Fotex Optika Kft.

A VISION EXPRESS - amelyből a Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igénylelt domain képezhető - a Vision Express (U.K.) Ltd. mint jogosult számára az MSZH által lajstromozott védjegy. A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. Az iratokhoz csatolt franchise szerződés a Vision Express Group Ltd., a Fotex Optika Kft. és a Fotex Optika Rt. között köttetett, annak a védjegyjogosult nem alanya. A TT felhívja a Regisztrátort, hogy a domaint abban az esetben delegálja a Fotex Optika Kft. számára, ha az bemutatja a védjegyjogosult Vision Express (U.K.) Ltd. nyilatkozatát, amely szerint az a Fotex Optika Kft. által a védjegy domainnévként történő használatához hozzájárult.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

333

 QwertyNet Kft.

jackdaniels.hu

Brown-Forman Worldwide LLC Magyarországi Fióktelep

A beadványhoz mellékelt védjegyokirat tanúsága szerint a JACK DANIEL'S - amelyből a Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igénylelt domain képezhető - a Jack Daniel Distillery , Lem Motlow Prop., Inc. mint jogosult javára az MSZH által lajstromozott védjegy. A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A TT felhívja a Regisztrátort, hogy a domaint abban az esetben delegálja a Brown-Forman Worldwide LLC Magyarországi Fióktelep számára, ha az bemutatja a védjegyjogosult Jack Daniel Distillery, Lem Motlow Prop., Inc. nyilatkozatát, amely szerint az a Brown-Forman Worldwide LLC Magyarországi Fióktelep által a védjegy domainnévként történő használatához hozzájárult.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

334

QwertyNet Kft.

southerncomfort.hu

Brown-Forman Worldwide LLC Magyarországi Fióktelep

A beadványhoz mellékelt védjegyokirat tanúsága szerint a SOUTHERN COMFORT - amelyből a Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igénylelt domain képezhető - a Brown-Forman Corporation mint jogosult javára az MSZH által lajstromozott védjegy. A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A TT felhívja a Regisztrátort, hogy a domaint abban az esetben delegálja a Brown-Forman Worldwide LLC Magyarországi Fióktelep számára, ha az bemutatja a védjegyjogosult Brown-Forman Corporation nyilatkozatát, amely szerint az a Brown-Forman Worldwide LLC Magyarországi Fióktelep által a védjegy domainnévként történő használatához hozzájárult.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

337

Externet Kft.

amfora.hu

...

Az AMFORA - amelyből a Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igénylelt domain képezhető - az Amfora Kereskedemi Rt. mint jogosult javára az MSZH által lajstromozott védjegy. A TT álláspontja szerint az adott esetben a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. Az amfora domain használata a védjegyjogosult engedélye nélkül valószínűsíthetően jogellenes ill. bizonyosan megtévesztő volna, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg a ... számára történő delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

338

Externet Kft.

smack.hu

...

A SMACK - amelyből a Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igénylelt domain képezhető - a Golden Bell Élelmiszerek Magyarországi Kft. mint jogosult javára az MSZH által lajstromozott védjegy. A TT álláspontja szerint az adott esetben a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A smack domain használata a védjegyjogosult engedélye nélkül valószínűsíthetően jogellenes ill. bizonyosan megtévesztő volna, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg a ... számára történő delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. szeptember 27.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.