Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 34/2000. (IX. 27.) Állásfoglalása

A hirado.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 326/2000. ügyszámon bejelentett igénylést a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. szeptember 27-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A hirado.hu domain név vonatkozásában a Tanácsadó Testület az Imosoft Számítástechnikai Könyv-Zenemű Lapkiadó és Kereskedelmi Kft. igényét nem tartja teljesíthetőnek, miután a Magyar Televízió Rt.-nek, valamint a Duna Televízió Rt-nek több védjegye van bejegyezve. A domain név másnak való delegálása ezért jogszabályt sértene.

Indokolás:

Az Imosoft Számítástechnikai Rt. igénylését a regisztrátor Déltáv Rt. a Regisztrációs Szabályzatra hivatkozva nem teljesítette. Az igénylő fenntartotta az igénylését arra hivatkozva, hogy a "hiradó" szó egy általános közszó. A Tanácsadó Testület gyakorlata szerint, a védjegyek más által domain névként történő használata védjegybitorlást valósítana meg, ezért az ilyen igényléseket, mint gyaníthatóan jogszabályba ütközőeket a regisztrátoroknak vissza kell utasítaniuk. Az igénylés teljesítésének megtagadásakor tehát a Déltáv Rt. a Regisztrációs Szabályzatnak megfelelően járt el.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. szeptember 27.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.