Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 33/2000. (IX. 27.) Állásfoglalása

Az idesüss.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 327/2000. ügyszámon bejelentett igénylést a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. szeptember 27-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az idesuss.hu domain név vonatkozásában a Tanácsadó Testület a Kontakt Szoftver Kft. igényét teljesíthetőnek tartja, miután nem állnak rendelkezésre olyan adatok, amelyek alapján az igénylés gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő lenne.

Indokolás:

A Kontakt Szoftver Kft. igénylésében előadta, hogy az "idesuss.hu" domainre azért van szüksége, mert információs szolgáltatást szeretne nyújtani. A regisztrátor Elender Rt. a Tanácsadó Testülethez fordult az "idesuss.hu" domain választhatóságával kapcsolatban.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a többértelmű szavak domiankénti választása és jelentésük egyik értelmezésre szűkítése önmagában nem veti fel a megtévesztés lehetőségét. A Regisztrációs Szabályzat a "gyaníthatóan megtévesztő" domain nevek bejegyzését korlátozza. Egy igénylés - mint azt a Tanácsadó testület több állásfoglalásában kifejtette - akkor gyaníthatóan megtévesztő, ha az adott domain név nyilvánvalóan más vállalkozáshoz kötődik, illetve az igénylő nem tudja megindokolni, hogy milyen érdeke, jogosultsága fűződik a kért domain névhez. Az "idesuss.hu" domain esetében az igénylő előadta, hogy információs weboldalt szeretne működtetni az "Ide süss!" kifejezésre utalással.

A rendelkezésre álló adatok (a Magyar Szabadalmi Hivatal online védjegykeresője, és az Igazságügyi Minisztérium online céginformációs szolgálata) alapján nem valószínűsíthető, hogy az "ide süss" kifejezés más vállalkozások cégneve vagy bejegyzett védjegye lenne. A metro állomások aluljáróiban árusító pékséghez az "Ide Süss!" kifejezés mint reklámszlogen illetve kereskedelmi név kapcsolódik a vállalkozáshoz, aki erre hivatkozással a későbbiekben panaszt emelhet majd az "idesuss" domain név használata ellen, a Tanácsadó Testület rendelkezésére álló információk alapján azonban ezt eddig nem tette meg.

Az eltérő helyesírási formára és a szolgáltatás eltérő jellegére tekintettel a Tanácsadó Testület álláspontja szerint célszerűtlen lenne a domain nevet határozatlan ideigés a jogosult kérése nélkül a pékség számára fenntartani, hiszen a domain nevek kéthetes várólistája épp azt a célt szolgálja, hogy hasonló esetekben jelentkezzen az, akinek az érdekeit a domain név kiadása sérti. Amennyiben a két hét óvás nélkül eltelik, az a jogi vélelem áll elő, hogy a domain név kiadását senki nem kifogásolta.

A Tanácsadó Testület döntésekor rendelkezésre álló információi alapján az "idesuss" domain nevet más vállalkozás nem igényelte, ezért nem látja indokoltnak regisztrálás megtagadását a megtévesztésre hivatkozással.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. szeptember 27.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.