Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 30/2000. (VIII. 30.) Állásfoglalása

Az 7/2000. (V.31.) Elvi Állásfoglalás elfogadása és közzététele óta bejelentésre került, az Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó egyedi ügyekben hozott döntések

tárgyában

A Tanácsadó Testület 7/2000. (V. 31.) sz. A Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyek, ill. a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott védjegybejelentésben szereplő megjelölések domainnévként való választhatóságával kapcsolatos egyes kérdések tárgyában hozott Elvi Állásfoglalása elfogadása óta a Testület elé számos olyan ügy került, mely az Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozik. Az ügyek a SZESZ szerint bejelentésre és tárgyalásra kerültek, illetőleg egyes korábban már bejelentett ügyek döntésre előkészítése befejeződött.

A Tanácsadó Testület 2000. augusztus 30.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az alábbi, a Testület elé utalt ügyekben - a Testület már nyilvánosságra hozott Elvi Állásfoglalásaiban, így különösen az 7/2000. (V. 31). sz. Elvi Állásfoglalásban kifejtettekre tekintettel - az egyes igénylések vonatkozásában a következő döntést hozta:

 

Ügyszám

Szolgáltató, amelynél a panaszt tették, vagy amely jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható

domainnév

Panaszos vagy a vitatott domainre igényt bejelentő

Az egyedi igénylésre vonatkozó TT-döntés

215

Interware

SABENA

...

A SABENA nemzetközi védjegy, amelynek oltalma Magyarországra is kiterjed; belföldön jóhírnevet élvez és ezért fokozott védelem alatt áll; az igényléshez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék;

a delegálást el kell utasítani, és az igénylőnek másik nevet kell választania domainje azonosítására.

296

Elender

Camel

R.J. Reynolds Tobacco GmbH

A "Camel" lajstromozott védjegy;

belföldön jóhírnevet élvez és ezért fokozott védelem alatt áll; az igényléshez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék;

a delegálást vissza kell vonni.

299

Integrity

Stihl

Andreas Stihl

Kereskedelmi Kft.

A STIHL nemzetközi védjegy, amelynek oltalma Magyarországra is kiterjed; az igényléshez nyilvánvalóan társul társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék;

a delegálást vissza kell vonni.

188 és

189

?

Mountainbike

... és

...

Egyik igény sem rendelkezik prioritással, közöttük az igénylés időrendje dönt.

182 és

309

Datanet

Metabo

... és

Metabo Bt.

A "Metabo" nemzetközi védjegy, amelynek oltalma Magyarországra is kiterjed; a jogosultja a védjegylajstrom szerint is a Metabowerke GmbH & Co.;

a domaint a prioritással rendelkező igénylőnek, a METABO Bt.-nek kell delegálni.

156

?

GATORADE

Vita-Drinks Kft.

A GATORADE nemzetközi védjegy, amelynek oltalma Magyarországra is kiterjed; az igényléshez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék;

a delegálást el kell utasítani, és az igénylőnek másik nevet kell választania domainje azonosítására.

 

 

303

 

 

Integrity

 

 

Electrolux és

Elektrolux

 

 

Electrolux

Lehel Kft.

 

 

A delegálást vissza kell vonni; megtévesztés és védjegybitorlás miatt.

313

MATÁVnet

ramsa,

matsushita

Panasonic

Magyarország Kft.

A domain nevek delegálhatók a Panasonic Magyarország Kft.-nek

301

EuroWeb

SZIMIKRON

HP Computer Kft. és

SZIMIKRON Ipari Kft.

A SZIMIKRON védjegy jogosultja a SZIMIKRON Ipari Kft; az igényléshez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék;

a delegálást vissza kell vonni és a domaint a SZIMIKRON Ipari Kft. számára kell delegálni.

316

EuroWeb és

SÉDNET

Vianni

Innovex '97 Kft. és

Vianni Kft.

A "Vianni" védjegy jogosultja a Vianni Kft., az igényléshez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék;

a delegálást vissza kell vonni és a domaint a Vianni Kft. számára kell delegálni.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 30.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.