Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 29/2001. (V. 16.) Állásfoglalása

A wwwextra.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt, 574/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. május 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

... benyújtott igénylése nem teljesíthető. A domain a Telnet Magyarország Rt részére delegálandó.

Indokolás:

... igénylőnek, a wwwextra.hu domain név vonatkozásában, 574/2000. ügyszámon iktatott nem prioritásos igénylése a Telnet Magyarország Rt kifogása alapján került a Tanácsadó Testület elé. A kifogást előterjesztő a TT elé utalás indokaként azt jelölte meg, hogy az Extra, amely a www.extra.hu és a www.stop.extra.hu címeken érhető el, a Telnet Magyarország Rt szellemi terméke, az extra.hu domain név közismert kereskedelmi név amely meghatározó az internetezők körében. Az igénylő által kért wwwextra.hu domain összetéveszthető, a kifogást előterjesztő domainjével, részéről ennek az elnevezésnek a használata megtévesztő lenne. A panaszos kérte ... igényének elutasítását és a domain részére történő kiadását.


A 2000. szeptember 27-én kelt levelében a TT, titkársága útján felkérte Igénylő regisztrátorát, az Elender Informatikai Rt-t az ügyfele névhasználati jogát megalapozó dokumentumok csatolására. Ez a rendelkezésre álló határidőn belül nem történt meg.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a www.extra.hu domain név alatt már üzleti célú tartalomszolgáltatás érhető el amelynek fenntartója a Telnet Magyarország Rt. Ez a domain név a magyar Interneten és az üzleti-gazdasági életben már egy adott céghez kötődik, az igényelt domain csak a world wide web-re utaló betűjelzés alkalmazásával tér el a közismert internetes portál nevétől és igy alkalmatlan a megfelelő megkülönböztetésre ezért az igénylő általi használata megtévesztő illetve az alábbiakban kifejtettek szerint jogsértő lenne.

A TT felhívja a figyelmet,.hogy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6. § értelmében tilos az árut, szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni. A Tpvt. 2. § a tisztességtelen verseny tilalmát általánosságban kimondó klauzulája értelmében pedig a versenytárs érdekeit sértő vagy veszélyeztető gazdasági tevékenység tisztességtelenül folytatottnak, így tilalmasnak minősül. Mindezek alapján a TT az igénylés teljesíthetőségének versenyjogi alapú akadályát állapítja meg, és a tárgyi domaint a Telnet Magyarország Rt részére látja kiadhatónak.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 16..

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.