Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 29/2000. (VIII. 30) Állásfoglalása

 

A jegy.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 321/2000. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. augusztus 30.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A JEGY.hu domain név vonatkozásában a Tanácsadó Testület a JEGY.HU Virtuális Utazási Szolgáltató Központ Kft. felülvizsgálati kérelmét nem tartja megalapozottnak, miután az Igénylés nem alapoz meg prioritásos igényt.

Indokolás:

A Tanácsadó Testület az 1/2000 (IV. 5.) sz. állásfoglalás 4.6. pontjában korábban kimondta, hogy amennyiben a cégiratok igazolják, hogy a Cégbíróság az igénylő nevét illetve rövidített nevét úgy jegyezte be, hogy az ténylegesen tartalmazza a .hu elemet, úgy a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerint prioritást csak a .hu betűsorozatot is tartalmazó név vonatkozásában szerezhet.

A prioritásos igény elismerése iránti felülvizsgálati kérelem mellett az Igénylő panaszában arra is hivatkozott, hogy jelentős anyagi kiadásokat eszközölt a jegy.hu domainre épülő image megtervezésére: logot, névjegykártyát, szórólapok készítését kezdte el, amelyek jelentős anyagi kiadásokkal jártak. A Tanácsadó Testület a 4/2000. (V. 10.) sz. állásfoglalásában ezzel kapcsolatban azt is részletesen kifejtette, hogy az egyes ötletek, spekulációk, jövőben keletkező potenciális keresletre alapító tervek - meghatározott, az iparjogvédelem hatálya alá tartozó és speciális többlet feltételeket teljesítő kört kivéve - nem élveznek jogvédelmet. Az ilyen igénylések nem élveznek egymással szemben elsőbbséget, még abban az esetben sem, ha az igénylő igazolja, hogy jelentős befektetéseket hajtott végre a domain név megszerzése érdekében és e befektetésekből eredően anyagi érdeke fűződik a teljesítéshez.

Végezetül a Tanácsadó Testület a korábbi 1/2000 (IV.5.) sz. állásfoglalására hivatkozva megjegyzi, hogy - amennyiben ezt kéri - az Igénylő prioritásos igénye megállapítható a jegy-hu.hu illetve a jegyhu.hu domain név vonatkozásában.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 30.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.