Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 27/2001. (V. 16.) Állásfoglalása

A showhivatal.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 411/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. május 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

... igénylése nem teljesíthető.

Indokolás:

1. ... a showhivatal.hu domain név vonatkozásában benyújtott nem prioritásos igénylését a Nyilvántartó terjesztette állásfoglalás kérés végett a Tanácsadó testület elé. Az állásfoglalás indokaként az került megjelölésre, hogy az igényelt név nem felel meg a Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja szerinti követelménynek, miután a szó védjegyoltalom alatt áll. A TT titkársága útján az igénylő regisztrátorát felkérte, hogy 14 napon belül az igénylő csatolja a névhasználati joga megalapozására vonatkozó iratokat. Ez a megadott határidőn belül nem történt meg. A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Showhivatal és a Központi Showhivatal kifejezések védjegyoltalom alatt állnak: előbbi vonatkozásában a Showhivatal Kiadói, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (M9905360), utóbbi vonatkozásában a Médiadal Reklámügynökség és Szolgáltató Kft. (M9903388) kezdeményezett bejelentési eljárást, mely az előbbi vonatkozásában már (eredményesen) lezárult. A TT a cégadatbázisból azt is megállapította, hogy a Cg. 01 06 716619 cégjegyzékszámú Showhivatal Kiadói, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság rövidített cégneve a Showhivatal Bt. elnevezéssel egyezik meg.

2. Tekintettel arra, hogy a showhivatal kifejezés domainkénti használatba adása más (a Showhivatal Betéti Társaság) névkizárólagossági jogát sértené, a TT arra az álláspontra helyezkedik, hogy az igényelt domain név ... részére (aki névhasználati felhatalmazottságot nem igazolt) használatba nem adható. A TT a részletes jogi indokolást mellőzi, ennek vonatkozásában vissza utal A Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerinti prioritásos igények és a jogszabály alapján gyakorolható kizárólagos elsőbbségi jogok ütközéséről és a megtévesztő domain név igénylés teljesítésének tilalma tárgyában hozott 6/2000. (V.24.) Elvi Állásfoglalásában, valamint A gyaníthatóan megtévesztő vagy jogellenes névigénylések elutasíthatósága tárgyában hozott 8/2000. (VIII. 9.) Elvi Állásfoglalásában foglaltakra.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 16.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.