Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 26/2000. (VIII. 30.) Állásfoglalása

A hirdetes.hu domain névre bejelentett igények

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 19/2000., 165/2000, 258/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kéréseket a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. augusztus 30.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület felkéri a Regisztrátort (Hungary Network), hogy az Igénylő Hirdetés Kft.-t az időszaki lap bejegyzését tanúsító közigazgatási határozat eredeti példányának, valamint cégbejegyzési végzése eredeti példányának bemutatására hívja fel, s ezek másolatát a TT felé legkésőbb 2000. szeptember 15. napjáig küldje meg. A TT a Hirdetés Kft. és Hirdetés Bt. igényei közötti elsőbbségi jog vonatkozásában csak ezek birtokában tud állást foglalni, ugyanakkor megállapítja, hogy a MediaComm igénylése (feltéve, hogy a névhasználatra a szabályzat szerinti prioritás alapján valamely, az előbb említett cég igényt tarthat) nem teljesíthető.

Indokolás:

 

A Hirdetés Kft. igénylésével kapcsolatos 19/2000. számú állásfoglalás kérést a Hungary Network, a Hirdetés Kft. igénylésével kapcsolatos 165/2000. számú állásfoglalás kérést az Interware, a MediaComm igénylésével kapcsolatos 258/2000. számú állásfoglalás kérést a Hungary Network terjesztette a tanácsadó Testület elé.

A Hirdetés Szolgáltató Betéti Társaság prioritásos igényléséhez mellékelte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Végzését, mely a gazdasági társaság a cégjegyzékbe 2000. Március 10. Napján történő bejegyzését tanúsította.

A Hirdetés Kft. ugyancsak prioritásos igénnyel élt, arra is hivatkozva, hogy részükre 2000.02.11-én javukra a NKÖM időszaki lapot jegyzett be. Ugyanakkor a cégnyilvántartás szerint Magyarországon Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság nem létezik, számos gazdasági társaság nevében azonban - első sorban a tevékenység jellegére utaló módon - a szó megtalálható.

A MediaComm a névhasználati jog vonatkozásában elsőbbséget biztosító igazolást, dokumentumot igényléséhez nem mellékelt.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 30.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.