Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 25/2001. (V. 16.) Állásfoglalása

Az eszak-alfold.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 270/2000. és 286/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kéréseket a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. május 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A kérdéses domain név a Magyar Távirati Iroda Rt.-nek adandó használatba.

Indokolás:

1. Az eszak-alfold.hu domain név vonatkozásában egyrészről a Magyar Távirati Iroda Rt., másrészről az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. nyújtott be az első esetében 2000. március 22.-én, a második esetében 2000. április 04.-én nyilvántartásba vett nem prioritásos igényt.

2. Tekintettel arra, hogy a név vonatkozásában egyik igénylő sem rendelkezett a delegációs és Regisztrációs Szabályzatban meghatározott módon prioritásos jogokkal, valamint arra, hogy jogszabály alapján egyik igénylőt sem illeti meg a domain névvel egyező név vonatkozásában kizárólagos névhasználati jog, az időrendben előbb benyújtott igénylés teljesítendő.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 16..

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.