Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 24/2001. (V. 16.) Állásfoglalása

A jonsered.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt az alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. május 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A jonsered.hu domain nem adható használatba a Technoform Kft. számára. A jonsered.hu domain használatba adható az Electrolux-Lehel Kft. számára.

Indokolás:

A 402/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó az Electrolux-Lehel Kft. (Jászberény), regisztrátora: Tiszanet Kft. (létrehozva: 2000.03.10.) és a Technoform Kft. (Nyíregyháza), regisztrátora: Integrity Kft. (létrehozva: 2000.03.20.) jonsered.hu domain név vonatkozásában benyújtott igényeit terjesztette állásfoglalás kérésére a Tanácsadó Testület elé. A Tiszanet Kft. az igényt prioritás nélkül, saját nevében nyújtotta be, utóbb azonban jognyilatkozattal lemondott az Electrolux-Lehel Kft. javára.

A "jonsered" meghatározott áruk/szolgáltatások körére (7, 8, 12. osztályok) a Magyar Szabadalmi Hivatal által 140.842 szám alatt lajstromozott védjegy. A védjegy jogosultja az Electrolux AB. (SE), amely az Electrolux-Lehel Kft. tulajdonosa. Az Electrolux-Lehel Kft. nyilatkozatban igazolta a védjegy jogszerű magyarországi használatát.

Az igénylés időpontjától függetlenül is - a védjegyek domain névként való választhatóságáról szóló 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás alapján - gyaníthatóan megtévesztő helyzet jönne létre a védjeggyel azonos elnevezés Technoform Kft. javára történő delegáláskor, míg az Electrolux-Lehel Kft. javára történő delegáláskor ilyen helyzet nem jön létre.

Jelen döntés a Regisztrációs Szabályzaton, valamint a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalásán alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 16.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.