Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 24/2000. (VIII. 30.) Állásfoglalása

A novopyrin.hu domain név igénylése visszautasítása kapcsán bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 320/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. augusztus 30.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A TT álláspontja szerint a Chinoin Rt. igénylése (a névhasználati jog igazolása után) prioritásos igénynek minősül, teljesíthető.

Indokolás:

A Chinoin Rt igényét a domain névre korábban a Regisztrátor elutasította, mivel 119032 szám alatt a domain névvel azonos védjegyet már lajstromoztak, amelynek jogosultja az EGIS Gyógyszergyár Rt.

A panaszos állítása szerint az EGIS a védjegyet 1999-ben a Chinoin Rt-re ruházta, a szerződés védjegylajstromba történő bejegyzése folyamatban van.

A TT álláspontja szerint nincs akadálya a domain név Chinoin Rt részére történő kiadásának, ha az igénylõ a 8/2000 (VIII. 9.) Elvi Állásfoglalásban foglaltak szerint az átruházási szerződés becsatolásával vagy más módon, megfelelően igazolja névhasználati, illetve a védjegy használatához való jogosultságát.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 30.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.