Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 23/2001. (V. 16.) Állásfoglalása

A mizujs.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt az alábbi ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. május 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A mizujs.hu domain nem adható használatba a PRIM Kft. számára.

Indokolás:

 

A 415/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó a PRIM Kft. (Budapest) regisztrátora: TVNET Kft. mizujs.hu domain név vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette állásfoglalás kérésére a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága révén kiküldött levelében ezt megelőzően az igénylő Regisztrátorát hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy a megnevezés domain névkénti használatára jogosító igazolást, dokumentumot az igényléshez csatolja. Ez a megadott határidőn belül nem történt meg.

A "MIZÚJS?" a Z+ Rt., mint jogosult számára meghatározott áruk/szolgáltatások körére (35, 38, 41. osztályok) a Magyar Szabadalmi Hivatal által 163.432 szám alatt lajstromozott védjegy.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint "a Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem rendelkező igénylő számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyből a szabályzatnak megfelelően képezhető domainnév delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék".

Az MSZH által lajstromozott védjegyek igénylése során gyanítható, hogy az igénylés helyzete jogellenes/megtévesztő helyzetet eredményez - épp e gyanú eloszlatására lett volna lehetősége az Igénylőnek a TT Titkárságának levelére küldött válaszában. Amennyiben a domaint gazdasági tevékenység keretein kívül ill. a belföldön nem jóhírnevet élvező védjegy esetén az árujegyzékben nem szereplő árukkal kapcsolatos gazdasági tevékenység körében használják, akkor a domain használata nem feltétlenül ütközik a védjegyjog szabályaiba. A Regisztrátortól azonban elvárható, hogy általa felismerten lajstromozott védjegy igénylésekor meggyőződjék a használat ezen kereteiről. Jelen esetben az igénylő gazdálkodó szervezet, tevékenységi köre pedig hasonló a védjegyjogosult tevékenységi körével.

Mivel az igényelt domain delegálása az igénylő részére gyaníthatóan jogellenes helyzetet eredményezne, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg az Igénylő számára történő delegálást. A védjegyekről szóló 1997. évi XI. törvény 27. §-a a kártérítési kötelezettségen túl szigorú szankciókkal sújtja még a jóhiszemű védjegybitorlókat is. A felhozott védjegy oltalmi köre alapján valószínűsíthető, hogy delegálás esetén védjegybitorlás jön létre. A delegálás megtagadásával és más domain név választásának ajánlásával Regisztrátor az esetleges bitorlás súlyos következményeitől is védi az Igénylőt.

Jelen döntés a fentebb idézett 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalásán alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 16.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.