Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 23/2000. (VIII. 30.) Állásfoglalása

A sennheiser.hu domain név kapcsán bejelentett igény

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 319/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. augusztus 30.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A TT álláspontja szerint a BaSys Magyarországi Kft., mint a Sennheiser cég kizárólagos magyarországi forgalmazója alappal hivatkozik arra, hogy a cégnév domainkénti bejegyzése más, névhasználati jogosultságát nem igazoló igénylő javára megtévesztő és jogellenes lenne.

Indokolás:

A BaSys Magyarországi Kft a Sennheiser Electronic Gmbh. & Co. hivatalos magyarországi forgalmazója, amely jogosultsága a Sennheiser cég összes termékére kiterjed. E vonatkozásban a panaszos csatolta a Sennheiser cég hivatalos igazolását.

A benyújtott iratokra alapozva megállapítható, hogy a Tanácsadó Testület 6/2000 (V.24.) Elvi Állásfoglalásában foglalt indokok alapján a hivatkozott domain név más részére történő kiadása a Sennheiser Electronic Gmbh. & Co. illetőleg forgalmazójának, a BaSys Magyarországi Kft-nek jogait sértené, az jogellenes és megtévesztő lenne, ezért a domain név kiadását a TT a BaSys Magyarországi Kft részére jogszerűnek tartja.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 30.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.