Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 22/2001. (V.16.) Állásfoglalása

A voltaren.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt az alábbi ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. május 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A voltaren.hu domain nem adható használatba ... számára. A voltaren.hu domain használatba adható a Novartis AG. számára.

Indokolás:

 

A 400/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó a ... (Szeged), regisztrátora: Nextra Kft. (2000. 03. 03.) és Novartis AG. (Basel, CH) regisztrátora: Nextra Kft (2000. 09. 25.) voltaren.hu domain név vonatkozásában benyújtott igényeit terjesztette állásfoglalás kérésére a Tanácsadó Testület elé.

A "Voltaren" megjelölés az 5. áruosztályban gyógyszerkészítmények kapcsán R 215.704 szám alatt védjegyoltalommal rendelkezik. Az ismert védjegy jogosultja az egyik igénylő, Novartis AG, akinek igénye prioritásos, a számára történő használatba adás nem eredményez jogellenes helyzetet.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 16.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.