Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 22/2000. (VIII. 30.) Állásfoglalása

A fontana.hu domain név kapcsán bejelentett igény

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 318/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. augusztus 30.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A TT javasolja a Regisztrátornak, hogy a 8/2000 (VIII.9.) Elvi Állásfoglalásban foglaltak szerint az igénylőt hívja föl esetleges bizonyítékainak becsatolására, névhasználati jogának igazolására. Amennyiben az igazolás nem történik meg igénye alappal utasítható vissza.

Indokolás:

A panaszos korábbi, nem prioritásos kérelmét a Regisztrátor a miatt utasította vissza, hogy az igényelt domain név vonatkozásában több ilyen védjegyet már lajstromozták. A panaszos a döntés felülvizsgálatát kérte arra hivatkozással, hogy a nevet betűtervező stúdiója részére kéri, amelynek cégbejegyzése folyamatban van, illetve állítása szerint a "FONTANA" számos betűcsaládja már szabadalmi oltalom alatt áll külföldön, amit egy neves amerikai betűforgalmazó cég védetett le.

A rendelkezésre álló iratok mást illető védjegyjogosultságra vonatkozó adatot nem tartalmaznak.

Amennyiben a "FONTANA" név valóban más jogosultat illető védjegy oltalom alatt áll, úgy ... részére a domain név nem adható ki.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 30.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.