Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 21/2000. (VIII. 30.) Állásfoglalása

A samsonite.hu domain név kapcsán bejelentett igény

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 317/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. augusztus 30.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A TT a Samsonite Corporation panaszában megfogalmazottakkal egyetért, - a 7/2000 sz. Elvi Állásfoglalásban kifejtettekkel összhangban - megállapítja, hogy a kérdéses domain névre a Page Master Kft. részéről benyújtott igénylés nem teljesíthető.

Indokolás:

A Samsonite Corporation (USA) kifogásolta a Page Master Kft samsonite.hu domain névre benyújtott igényét. Becsatolta az 1979. X. 9-én kelt, 1989-ben megújított, 121700 lajstromszámú, a samsonite védjegyre vonatkozó védjegyokiratát. A becsatolt iratok alapján megállapítható, hogy a samsonite.hu domain név vonatkozásában a Samsonite Corporationt védjegyjogosultságon alapuló prioritás illeti a domain név vonatkozásában.

A döntés jogi indokolása a 7/2000. sz. Elvi Állásfoglalás jogi indokolásával egyezik meg.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 30.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.