Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 19/2000. (VIII. 23.) Állásfoglalása

Az közjegyző.hu közjegyzőikamara.hu közjegyzök.hu mokk.hu domain nevek kapcsán bejelentett igények

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 297/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. augusztus 23.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A TT a Magyar Országos Közjegyzői Kamara panaszában megfogalmazottakkal egyetért, megállapítja, hogy a kérdéses domain nevek jelenlegi használata megtévesztő és jogellenes.

Indokolás:

 

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara beadványában a MOKK mozaik szó (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), illetve a közjegyző szó domain névként való bejegyzését sürgette.

Kifogásolta, hogy a közjegyző elnevezés alatt olyan szervezetek kezelői jogát jegyezték be, amelyek jogosulatlanul használják ezeket a neveket, ezért a bejegyzés ellen óvással élt. E szerint a közjegyző szó a Bille Internet Kft, a közjegyzői kamara dr. Bálint Tamás ügyvéd, a közjegyzők szó az M11 Invest Ingatlanközvetítő és Ingatlanhasznosító Kft kezelésében van.

A TT egyetért az óvással.

Álláspontja szerint a közjegyző, a közjegyzői kamara, a közjegyzők szó domain névként való használata a megjelölt szervezetek részéről megtévesztőként értékelhető.

A rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg olyan tény, hogy a fent megjelölt jogosított szervezetek bármilyen jogalappal rendelkeznének a tárgyi elnevezések használatára.

A konkrét ügy kapcsán felmerülő általánosabb problémáról a TT 3/2000. (V.24.) Állásfoglalásában - amely bizonyos foglalkozási ágak, jogszabály által szabályozott hivatások elnevezésének védelemben részesítésének javaslatáról szól - valamint 6/2000. (V.31.) EÁ Elvi Állásfoglalásában jogi véleményét korábban már kifejtette, ezek megismétlésétől eltekintünk.

A TT véleménye szerint az ilyen hivatásokra utaló elnevezéseket célszerű lenne az illetékes szakmai, érdekvédelmi szervezet végleges kezelésébe adni, vagy subdomainként rendszeresíteni.

Az elnevezések nem jogosult használóktól történő visszavonását a TT indokoltnak látja.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 23.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.