Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 17/2000. (VIII. 23.) Állásfoglalása

A labdarugas.hu, f1.hu domain nevekre bejelentett igények

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 315/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. augusztus 23.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület érdemi állásfoglalásra a rendelkezésre bocsátott iratok alapján nem lát lehetőséget, ezért hiánypótlásra adja vissza.

Indokolás:

 

A kérelemhez az igénylőlapon kívül semmi más melléklet nem tartozik, így a TT jelen pillanatban nem tudja eldönteni, hogy milyen ügyben kérik állásfoglalását.

Annyi azonban a rendelkezésre álló iratok alapján is megállapítható, hogy az Ifjúsági és Sport Minisztériumot prioritás a domain név vonatkozásában nem illeti meg.

Megjegyezzük, hogy a labdarugás.hu vonatkozásában a TT 3/2000 EÁ számú elvi állásfoglalása már tartalmaz döntést.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 23.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.