Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 16/2000. (VIII. 23.) Állásfoglalása

A drog.hu domain név

tárgyában bejelentett igény

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 314/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. augusztus 23.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület érdemi állásfoglalásra a rendelkezésre bocsátott iratok alapján nem lát lehetőséget, ezért hiánypótlást rendel el.

Indokolás:

Az Északi Támpont Egyesület a drogprevencióban és rehabilitációban érintett valamennyi magyar szakmai és civil szervezet megjelenítését tűzte ki célul. Kábítószer ellenes tevékenységéhez véleménye szerint elengedhetetlen a drog.hu domain. Kérelmében megjegyzi, hogy a domain igénylője az Időkerék Kft., elkötelezte magát, hogy a drog.hu mindig a kábítószer ellenes céljait fogja szolgálni.

A kérelemből nem derül ki, hogy az egyesület ellenzi, vagy támogatja az Időkerék igényét. Az Időkerék Kft a drog.hu-ra egyébként kérelmet nyújtott be, a TT jelen pillanatban a dokumentumok alapján nem tudja megállapítani, hogy az ügy milyen vonatkozásában kérik a Tanácsadó Testület állásfoglalását. Ezért felkéri a Regisztrátort (Elender), hogy az ügy a TT elé terjesztésének indokait, valamint a döntéshez szükséges további dokumentumokat legkésőbb 2000. szeptember 15. napjáig csatolja.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 23.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.