Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 15/2000. (VIII. 23.) Állásfoglalása

A nemzetiszinhaz.hu domain névre vonatkozó állásfoglalás kérés

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 310/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. augusztus 23.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az Időkerék Kft. igénye teljesítésének nem látja akadályát.

Indokolás:

Az Időkerék Kft csatolt igazolása szerint a Nemzeti Színház ügyvezető igazgatója Pető Béla a Nemzeti Színház Igazgatósága nevében kéri a nemzeti szinház.hu domain név kiadását az Időkerék Kft részére.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint nincs akadálya annak, hogy a megszerzett domain nevet másra ruházzák át, akár olyan módon is, hogy a prioritással rendelkező igénylő nem szerzi meg ténylegesen a nevet, hanem azt egyből valamely más szervezetnek kéri kiadni. A TT álláspontja szerint az ilyen igénylés egyébként prioritásosnak is tekinthető. A fentiek alapján a TT nem látja akadályát annak, hogy a prioritással rendelkező igénylő kérésének megfelelően a domain nevet a prioritással egyébként nem rendelkező, megjelölt szervezetnek adják ki.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 23.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.