Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 14/2000. (VIII. 23.) Állásfoglalása

A wellness.hu domain névre vonatkozó

állásfoglalás kérés

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 308/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. augusztus 23.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület a jelenleg rendelkezésére álló iratok alapján érdemi állásfoglalást hozni nem tud.

Indokolás:

Az igénylő Fittnes Trade Warex Kft kérelmében felsorolja, hogy miért kivánja megszerezni a wellness.hu domain nevet. Az iratokból nem állapítható meg, hogy a felterjesztés miért történt, a TT felkéri a Regisztrátort (Datanet), hogy a vonatkozó iratokat legkésőbb 2000. szeptember 15. napjáig csatolja.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 23.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.