Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 13/2001. (V. 02.) Állásfoglalása

A national.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 112/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. május 02.-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Porsche Hungária Kft. igénye nem teljesíthető, a tárgybeli domain név delegációja a Panasonic Magyarország Kft. részére végrehajtható.

Indokolás:

A Porsche Hungária Kft. a national.hu domain név vonatkozásában benyújtott nem prioritásos igénylésével kapcsolatosan a Panasonic Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felszólalással élt, amelyben arra hivatkozott, hogy az a Matsushita Electric Industrial Corporation bejegyzett védjegye. A védjegyjogosult céget a Panasonic Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. képviseli. Ennek igazolására csatolták a japán cég Európai Irodájának kifejezett felhatalmazását, melyben a Panasonic Hungary Kft.-t felhatalmazták a www.national.hu domain név használatára. Egyben a domain név vonatkozásában igénylést nyújtottak be. A Tanácsadó Testület Állásfoglalását a Panasonic Kft. regisztrátora, a MatávNet Rt. kérte.

A Tanácsadó Testület titkársága útján regisztrátora, a GTS-DataNet Távközlési Kft. útján felhívta a Porsche Hungária Kft.-t, hogy az igényelt domain név vonatkozásában - mely közismert kereskedelmi névvel egyezik meg - névhasználati jogát valamely dokumentummal igazolja. Ilyen dokumentumok a Tanácsadó Testülethez a rendelkezésre álló határidőn belül nem érkeztek.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a National angol kifejezés egyrészt általános jelentéstartalmat hordoz: legszélesebb körben használt jelentése ("nemzeti") számtalan szóösszetételben előfordulhat. Ugyanakkor - nem vitatottan - a kifejezés egyben védjegyoltalom alatt is áll, az elektronikai termékek gyártásával foglalkozó Matsushita Corporation a Magyar Szabadalmi Hivatalnál is lajstromozott védjegye. Ennek alapján a TT úgy látja, hogy a tárgybeli domain név a Porsche Hungária Kft. részére történő kezelésbe adása jogellenes lenne.

A Tanácsadó Testület a részletes jogi indokolást mellőzi, ugyanakkor visszautal A Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyek, ill. a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott védjegybejelentésben szereplő megjelölések domain névként való választhatóságával kapcsolatos egyes kérdések tárgyában hozott 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalásban foglaltakra.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 02.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.