Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 13/2000. (VIII. 23.) Állásfoglalása

A panoramahotel.hu domain név

tárgyában bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 307/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. augusztus 23.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület a jelenleg rendelkezésére álló iratok alapján érdemi állásfoglalást hozni nem tud, azt azonban megállapítja, hogy a rendelkezésre álló információk szerint cégnév alapján prioritás egyik igénylőt sem illeti meg.

Indokolás:

A dr. Illés Kft a kérelméhez csatolt működési engedély tanúsága szerint üzemelteti a Hotel Panoráma elnevezésű "hotel-étterem" üzletet.

Az irathoz mellékelt Datanet regisztrátori vélemény hivatkozik arra, hogy a domain igénylést a Panoráma Vendéglátó Ipari Idegenforgalmi és Kereskedelmi Rt utalta a TT elé. Az ezzel kapcsolatos iratok azonban a TT előtt nem jelentek meg, így nem állapítható meg, hogy a Panoráma Rt mit kifogásolt a domain névvel kapcsolatban, illetőleg milyen bizonyítékokat csatolt.

A jelenleg rendelkezésre álló iratokból csak annyi állapítható meg, hogy sem a dr. Illés Kft.-t, sem a Panoráma Rt-t a panorámahotel.hu domain név vonatkozásában - cégnév alapján - prioritás nem illeti meg.

Ha ezen információk alapján nem dönthető el az ügy úgy a TT kéri, hogy a vonatkozó iratokat legkésőbb 2000. szeptember 15. napjáig a Regisztrátor csatolja.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 23.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.