Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 12/2001. (V. 02.) Állásfoglalása

Az euro-web.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 591/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. május 02.-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Media Design Kft. igénye nem teljesíthető.

Indokolás:

A Media Design Kft. az euro-web.hu domain név vonatkozásában nem prioritásos igényt nyújtott be. A név regisztrációja ellen az Euroweb Rt. képviselője felszólalással élt. Az Euroweb Rt. álláspontja szerint a domain név a Media Design Kft. általi használata megtévesztő lenne, a domainként igényelt kifejezés ugyanis az Rt. ismert, bevezetett nevével egyezik meg. A TT 2000. december 12.-én kelt levelében titkársága útján megkereste a Media Design Kft. regisztrátorát, a MatávNet Kft.-t, és felhívta, hogy ügyfelét kérje fel a névhasználati jogot megalapozó dokumentumok csatolására, mely hiánypótlást a MatávNet nem teljesített.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint - az eltérő, kötőjeles írásmód ellenére - a domainként igényelt szó azonos az Euroweb Rt. közismert, rövidített cégnevével: egyetért az Euroweb képviselőjének álláspontjával, és megállapítja, hogy a domain név a Media Design Kft. részére történő kezelésbe adása megtévesztő és jogellenes - az Euroweb Rt. rövidített cégnevéhez fűződő névkizárólagossági jogát sértő - lenne.

A Tanácsadó Testület a részletes jogi indokolást mellőzi, ennek vonatkozásában vissza utal A nem gazdálkodó szervezetek illetve a jogszabállyal létrehozott szervezetek prioritásos igényeinek illetve a második szintű közdomainek létesíthetőségének tárgyában hozott 3/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalás és A Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerinti prioritásos igények és a jogszabály alapján gyakorolható kizárólagos elsőbbségi jogok ütközéséről és a megtévesztő domain név igénylés teljesítésének tilalma tárgyában hozott 6/2000. (V.24.) Elvi Állásfoglalás indokolásában foglaltakra.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 02.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.