Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 11/2002. (X. 28.) sz. Állásfoglalása

a kispestert.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (618/2002. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 618/2002. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2002. október 28-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A kispestert.hu domain a Civilek és Függetlenek Kispestért Egyesület számára delegálható.

 

Indokolás:

A 618/2002. sz. ügyben, a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Polgármestere emelt kifogást, Civilek és Függetlenek Kispestért Egyesületnek a kispestert.hu domain név vonatkozásában benyújtott igénye (regisztrátor: Axelero Rt.) ellen, illetve kérte a Tanácsadó Testület (TT) elé utalást.

A Civilek és Függetlenek Kispestért Egyesület által, a kispestert.hu domain név vonatkozásában benyújtott prioritás nélküli igénylés 2002. szeptember 2-án került nyilvántartásba. A Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Polgármestere 2002. szeptember 10-én élt kifogással, és ezzel egyidejűleg kérte a delegálást Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Polgármesteri Hivatal részére. Hivatkozott a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a “Helyi címer használatának rendjéről, valamint a “Kispest” név felvételéről és használatának rendjéről és a Kispest zászló használatának rendjéről” szóló 18/2001. (V.25.), 4/2001. (II.28.) rendeletekkel kiegészített 16/1994. (IX.22.) számú rendeletére.

A Civilek és Függetlenek Kispestért Egyesület ellenvéleményében kifejtette, hogy a hivatkozott rendelet csak a “Kispest” és a “kispesti” szavak használatát köti engedélyhez, nem pedig az általa alkotmánysértőnek vélt “Kispest és ragozott alakjai” megfogalmazást. A “Kispestért” szó bíróság által bejegyzett hivatalos nevük része. Az egyesületüket egyébként a Választási Iroda is nyilvántartásba vette, amelynek vezetője a kerület jegyzője. Csatolta egyúttal a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételről szóló végzését, amely szerint a szervezet célja az állampolgárok tevékenységének szervezése, koordinálása az egyesület tevékenységi körébe eső feladatok megvalósítása érdekében. Mindezekre tekintettel domainregisztrációs kérelmének teljesítését kérte.

A TT. eljárása során megállapította, hogy a kifogást az Irányelvekben megszabott határidőn belül nyújtotta be a Polgármesteri Hivatal. A TT. megállapította továbbá, hogy egyik igény sem rendelkezik prioritással. A TT ezután azt vizsgálta, hogy az időben előbb érkezett igény teljesíthető-e.

A TT megállapította, hogy a hivatkozott rendelet 12. §-a csak a “Kispest” és a “kispesti” megjelöléseket köti a polgármester engedélyéhez. A TT véleménye szerint ez a rendelet nem értelmezhető kiterjesztően.

Ezután a TT azt vizsgálta meg, hogy megtévesztő-e az Egyesület által használt “Kispestért” megjelölés. A “Kispestért” megjelölés az Egyesület bíróság által jóváhagyott megnevezésének hangsúlyos eleme, és összhangban van az Egyesület bírósági végzésében jóváhagyott céljaival. Az internetezők megtévesztése sem állhat fenn, mert azok Kispest hivatalos honlapját ésszerűen inkább a “kispest.hu” domain alatt keresik, mint annak egy ragozott alakjával jelölt domain alatt.

Így a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 3.2. pontja szerinti jogsértést vagy megtévesztést nem állapított meg a TT. A fentiek alapján a domain a korábbi igénylő, Civilek és Függetlenek Kispestért Egyesület számára delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2002. október 28.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.