Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 11/2001. (V. 02.) Állásfoglalása

A 7nap.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 592/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. május 02.-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A két, nem prioritásos igénylés közül a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek szerinti módon az időrendben előbb igénylést benyújtott Budapesti Piac Bt. igénylésének teljesítése nem ütközik akadályba.

Indokolás:

1. A 7nap.hu domain név vonatkozásában a Budapesti Piac Bt. 2000. december 15-én nem prioritásos igénylést nyújtott be. A Kisbíró Betéti Társaság 2000. december 21-én a név vonatkozásában ugyancsak igénylést nyújtott be. Az igénylés benyújtásával egyidejűleg csatolták a Művelődési és Közoktatási Minisztérium B/PHF/1471/CS/94. sz., lapalapítást elismerő okiratát, melynek tanúsága szerint a Minisztérium A 7 napról címet viselő időszaki lapot - alapítója a Kisbíró Bt. - 1994. november 22-én nyilvántartásba vett. A Tanácsadó Testület Állásfoglalását a Kisbíró Bt. regisztrátora, a TiszaNet Rt. kérte.

A Kisbíró Bt. a Tanácsadó Testülethez címzett levelében előadta, hogy kiadványuk, a 7nap hetilap 1994. óta jelenik meg, 1995. óta van fent az Interneten, http://www.kzs.hu/hmvhir/default.htm URL alatt. Álláspontjuk szerint, ha a 7nap domain nevet más kapná meg, úgy kiadói jogaik illetőleg gazdasági érdekeik súlyosan sérülnének.

2. A Tanácsadó Testület a rendelkezésére bocsátott iratok alapján a következőket állapította meg: A 7 napról címet viselő közéleti hetilap Hódmezővásárhelyen jelenik meg. A lap főcímében - sajátos, grafikus írásmóddal - a 7 nap kiemelten szerepel, de a laplogóban is kiegészíti (kisebb betűkkel) a -ról toldalék. A TT nem vitatja, hogy a lap helyi olvasóközönsége körében 7 nap-ként ismert, s e-mail elérhetőségéül használt címzésében is e kifejezés szerepel.

Ugyanakkor a TT arra is figyelemmel volt, hogy mint helyi lap sajátos nevéből - A 7 napról - kialakult rövidített elnevezésként használt 7 nap csak viszonylag szűk körben vált közismertté. Erre alapozva nem állítható, hogy a www.7nap.hu domain név más igénylő részére történő kezelésbe adása megtévesztő lenne, mert a magyar internetes olvasóközönség számára a domain név és A hét napról c. hetilap közvetlen fogalmi összekapcsolását egyértelműen tenné lehetővé.

3. Mindezekre tekintettel a Tanácsadó Testület úgy látja, hogy a két, nem prioritásos igénylés közül a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek szerinti módon az időrendben előbb igénylést benyújtott Budapesti Piac Bt. igénylésének teljesítése nem ütközik akadályba.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 02.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.