Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 10/2002. (X. 16.) Állásfoglalása

A haromkivansag.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (616/2002. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 616/2002. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2002. október 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A haromkivansag.hu domain nem delegálható a Webpress-Szolnok Kft. számára. A haromkivansag.hu domain a Három Kívánság Alapítvány számára delegálandó.

Indokolás:

 

A 616/2002. sz. ügyben a Deninet Bt. mint az igénylést vitató Három Kívánság Alapítvány regisztrátora a Webpress-Szolnok Kft. által a haromkivansag.hu domainnév vonatkozásában benyújtott igényt (regisztrátor: Infotechna Kft.) utalta a Tanácsadó Testület (TT) elé. A TT Titkársága révén 2002. július 29-én kelt levelében felkérte Igénylő regisztrátorát, hogy küldje meg az igénylőlapot valamint az igényléshez kapcsolódó dokumentumokat a titkárság címére, tájékoztassa az Igénylőt a TT elé utalásról, s amennyiben a Regisztrátor vagy az Igénylő véleményezni kívánja az ügyet, ill. rendelkezik a véleményét alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat is. A Regisztrátor a megadott határidőn belül írásban nem közölte véleményét.

A Webpress-Szolnok Kft. által a haromkivansag.hu domain vonatkozásában benyújtott prioritás nélküli igénylés 2002. július 04-én került nyilvántartásba. A Három Kívánság Alapítvány 2002. július 18-án nyújtott be prioritás nélküli igénylést, és megbízta regisztrátorát, hogy az ügyet az ISZT Tanácsadó Testülete elé vigye.

A Három Kívánság Alapítvány indoklásában előadta, hogy a többszörösen hátrányos helyzetű gyermekekért és családokért működő non-profit alapítvány. Az alapítványt a Fővárosi Bíróság 1994. 01. 16-án vette nyilvántartásba. A több mint 15 éve élő, és ősszel újra induló, népszerű "Három Kívánság" TV műsor mellett az alapítvány folyamatosan országjáró körutakat szervez és bonyolít. Fontos számukra a lakossággal való kapcsolattartás, amelynek egyik fontos eleme az Internet által nyújtott lehetőség. A közalapítvány már birtokolja a 3kivansag.hu domain nevet.

A Tanácsadó Testület vizsgálata során megállapította, hogy Webpress-Szolnok Kft. igénylése a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 3.2. pontjába való ütközés miatt nem teljesíthető. A TT az 5/2000. (V.24.) Elvi Állásfoglalásban kifejtettekkel összhangban megállapítja, hogy az igényelt domain név szerzői jogi védelem alatt álló, egyedi mű címével egyezik meg. A mű felhasználásának minden formája a szerző kizárólagos engedélyéhez kötött, a mű címe esetén azonban csak abban az esetben van ez így, ha a mű címe maga is megfelel a törvényben határozottan megjelölt sajátosságnak, az eredetiségnek. A TT álláspontja szerint a Három Kívánság, mint műsorcím eredeti, évtizedek óta ismert, a műsorral összeforrottnak tekinthető, így kereskedelmi értéket is képvisel. Harmadik személyek általi használata - kellő feljogosítottság nélkül - így megtévesztő, valamint a szerzői jogi törvény előírásaiba is ütköző, így jogellenes lenne.

A fentiek alapján a domain Három Kívánság Alapítványnak delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2002. október 16.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.