Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 9/2000. (VIII. 23.) Állásfoglalása

A festektars.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 2000. augusztus 16. napján 326/2000. ügyszámon bejelentett Panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. augusztus 23.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A festektars.hu domain név vonatkozásában a Renoval Kft. igénye nem teljesíthető, miután a panasszal élt ... javára a Magyar Szabadalmi Hivatal 155 946 számon a Festéktárs védjegyet 1997. augusztus 18. napjában megjelölt oltalmi idő kezdettel lajstromozta. E tény ... igényének prioritását alapozza meg.

Indokolás:

A festektars.hu domain név vonatkozásában a Renoval Kft. Igényt nyújtott be a Matávnet Kft.-nél, mint Regisztrátornál. A bejelentés időpontjában az Igénylés szerint az elnevezésre vonatkozó védjegybejelentés még nem bírálta el a Magyar Szabadalmi Hivatal. Az Elender Internet, mint Regisztrátor útján ... panasszal élt. Panaszában kifejtette, hogy javára a Magyar Szabadalmi Hivatal 155 946 számon a Festéktárs megjelölést 1997. augusztus 18. napjában megjelölt oltalmi idő kezdettel lajstromozta. A panaszhoz másolatban csatolta a Magyar Szabadalmi Hivatal 1999. Március 22. napján kelt Védjegyokiratát, mely a panaszban kifejtetteket alá támasztotta. ... a domain névre az Elendernél, mint Regisztrátornál prioritásos igényt nyújtott be.

... prioritásos igénye a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat 13.1.b pontja alapján megalapozott, a Szabályzatban rögzített követelményeknek megfelel.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. május 31.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.