Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 8/2001. (III. 1.) Állásfoglalása

a 4/2000 (V. 10.) és 6/2000 (V. 24.) Elvi Allásfoglalás hatálya alá tartozó 549., 553. és 564. sz. egyedi ügyekben hozott döntések

tárgyában

A Nyilvántartó által 549, 553, 564 sz. ügyszám alatt a Testület elé utalt alábbi ügyeket a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. március 1-i ülésén 5 tag jelenlétében a SZESZ szerinti szavazási rendben a jelenlévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta az alábbi egyedi állásfoglalást:

Az igénylések nem teljesíthetők, mert jogszabályba ütköznek illetve megtévesztőek, a korábban nyilvánosságra hozott 4/2000 (V. 10.) és 6/2000 (V. 24.) Elvi Allásfoglalásokban kifejtett indokolásnak megfelelően. A Testület az az egyes igénylések vonatkozásában a következő döntéseket hozta:

Ügyszám

Szolgáltató, amelynél a panaszt tették, vagy amely jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható domainnév

Panaszos, vagy a vitatott domainre igényt bejelentett

Az egyedi igénylésre vonatkozó TT-döntés

549

Nyilvántartó

ertek-tozsde.hu

11 Kft

Az igénylés teljesítése gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne, ezért az nem teljesíthető.

Indokolás:

Az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény 218. § (1) bekezdés értelmében az "értéktőzsde" elnevezést vagy ennek idegen nyelvű megfelelőjét, illetve az ezekkel azonos, hasonló vagy rokon értelmű kifejezést cégnevében vagy üzleti és reklámcélokra kizárólag olyan szervezet

használhatja, amelyet a törvény 175. §-ának rendelkezései szerint alapítottak. Az igénylő általi használat a TT szerint megtévesztő helyzetet eredményezne.

 

 

553

Nyilvántartó

aru-tozsde.hu

11 Kft

Az igénylés teljesítése gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne, ezért az nem teljesíthető.

Indokolás:

 

Az árutőzsdéről és az árutőzsdei ügyletekről szóló 1994. évi XXXIX. tv. 1. § (4) bek. szerint "az árutőzsde vagy ezzel rokonértelmű elnevezést kizárólag az e törvény rendelkezéseinek megfelelő szervezetek használják". Az igénylő általi használat a TT szerint megtévesztő helyzetet eredményezne.

 

 

564

Nyilvántartó

phare.hu

Imosoft Kft

Az igénylés teljesítése gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne, ezért az nem teljesíthető.

Indokolás:

A PHARE program a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás alapján működő támogatási program, melynek koordinálását a 164/1998. (IX. 30.) Korm. rendeletben megjelölt, a PHARE program koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter végzi, s melynek elnevezése belföldön közismert. Az igénylő általi használat a TT szerint megtévesztő helyzetet eredményezne.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. március 1.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.