Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 8/2000. (VI. 21.) Állásfoglalása
a buzi.hu domainnév delegálhatóságának tárgyában

A G.A.Y. Kft. mint igénylést vitató harmadik személy kezdeményezése alapján állásfoglaláskérésre a Tanácsadó Testület elé került az a kérdés, hogy a Regisztrációs Szabályzat szerint választható-e a .hu közdomain alá a TVNet Kft-nél mint Regisztrátornál igényelt "buzi" domain (260/2000. sz. ügy).

A Tanácsadó Testület 2000. június 21-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A buzi.hu domainnév a Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontjának b) alpontja alapján, mivel az megbotránkozást keltő,

nem választható.

Az igénylőnek másik nevet kell választania.

Az állásfoglalás indokolása

A Delegációs és Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja generálisan mondja ki: az Igénylő nem választhat és nem használhat olyan domain nevet, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.

Az Igénylőnek ilyen esetben egy másik nevet kell domainje azonosítására választania.

A Magyar Értelmező Kéziszótár (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992) szerint a "buzi" szó jelentése "homoszexuális", s az etimológiai tájékoztató szerint az az ugyanilyen jelentésű "buzeráns" szó rövidült alakja, amelynek stílusminősítése "durva". A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a szóból képzett domain használata megbotránkozást keltő lenne, ezért a fentiek szerint határozott.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. június 21.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.