Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 7/2000. (VI. 21.) Állásfoglalása

a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalás és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó egyedi ügyekben hozott döntések

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület az alábbi ügyeket 2000. június 21-i ülésén megtárgyalta, majd 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az alábbi, a Testület elé utalt ügyekben - a Testület már nyilvánosságra hozott 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalásban és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglalásban kifejtettekre tekintettel - az egyes igénylések vonatkozásában a következő döntéseket hozta:

Ügyszám

Szolgáltató, amelynél a panaszt tették, vagy amely jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható domainnév

Panaszos, vagy a vitatott domainre igényt bejelentett

Az egyedi igénylésre vonatkozó TT-döntés

210

Interware Kft.

quiksilver.hu

Marosport Kft.

A QUIKSILVER a Quiksilver International Pty. Ltd. mint jogosult számára az MSZH által lajstromozott védjegy. A TT rendelkezésére álló iratok szerint a Quiksilver Garments Pty Ltd tulajdonában álló Napali SA tanúsítja, hogy a Marosport Kft. a Quiksilver termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója; a Quiksilver Garments Pty Ltd az MSZH nyilvántartásában "korábbi jogosultként" szerepel. A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul az annak gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A TT felhívja a Regisztrátort, hogy a domaint a Marosport Kft. részére abban az esetben delegálja, ha az bemutatja a védjegyjogosult Quiksilver International Pty Ltd. nyilatkozatát, amely szerint a védjegy domainként történő használatához hozzájárult.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

232

 

viewsonic.hu

Index.hu Rt.

A VIEWSONIC a ViewSonic Europe Ltd. MSZH

által lajstromozott védjegye. A TT álláspontja szerint az adott esetben a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék, a viewsonic domain használata valószínűsíthetően jogellenes ill. bizonyosan megtévesztő volna, ezért a Regisztrátor köteles megtagadni az Index.hu Rt. számára történő delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

241

Alba Internet Kft.

cognos.hu

Axis Számítástechnikai Kft.

A COGNOS a Cognos Incorporated mint jogosult számára az MSZH által lajstromozott védjegy. A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. Az iratokhoz csatolt disztributori szerződés a Cognos GmbH és az Axis Számítástechnikai Kft között köttetett, annak a védjegyjogosult nem alanya. A TT felhívja a Regisztrátort, hogy a domaint abban az esetben delegálja az Axis Kft. számára, ha az bemutatja a védjegyjogosult Cognos Incorporated nyilatkozatát, amely szerint az az Axis Kft által a védjegy domainnévként történő használatához hozzájárult.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

242

Elender Informatikai Rt.

techdata.hu

Computer 2000 Magyarország Kft.

A TT rendelkezésére álló információk szerint a TECH DATA a Tech Data Corporation szóvédjegye, s a védjegyjogosult hozzájárult ahhoz, hogy a Computer 2000 Magyarország Kft. a végjegyet domainnévként használja. A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A TT felhívja a Regisztrátort, hogy a domaint - amennyiben egyéb prioritásos igény nincs - az MSZH által kibocsátott védjegyokirat s a védjegyokiratban megnevezett jogosult által adott, a védjegy domainként történő használatát engedélyező nyilatkozat bemutatása után a Computer 2000 Magyarország Kft. számára delegálja.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

269

Agriacomputer Kft.

netcard.hu

Agriacomputer Kft.

A NETCARD nem az Agriacomputer Kft. lajstromozott védjegye, védjegybejentés megtörténte önmagában a prioritást nem alapozza meg.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

284

TVNet Kft.

realsystem.hu

Reálszisztéma Kft.

A mellékelt védjegyokirat tanúsága szerint a REALSYSTEM a Reálszisztéma Kft. MSZH által lajstromozott védjegye; a lajstromba vétel napja korábbi, mint a Regisztációs Szabályzat szerinti meghirdetés kezdőnapja. A Kalendart Kft. a TT rendelkezésére álló információk szerint a szabályzat alapján realsystem alakba átírható lajstromozott védjeggyel nem rendelkezik. A TT felhívja a Regisztrátort, hogy a domaint a Regisztrációs Szabályzat 14.3 pontja alapján a Reálszisztéma Kft. számára delegálja.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. június 21.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.