Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 6/2001. (III. 1.) Állásfoglalása

a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalás és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó 453. és 454. sz. egyedi ügyekben hozott döntések

tárgyában

 A Tanácsadó Testület előtt 453/2000. és 454/2000. sz. ügyeket a Testület 2001. március 1-i ülésén megtárgyalta, majd 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen Állásfoglalást.

A pm domain az igénylő c3 Alapítvány és 11 Kft. részére nem adható használatba.

 

Indokolás

A PM - amelyből a Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint a pm domain képezhető - a Pesti Műsor Lap- és Könyvkiadó Kft. mint jogosult számára az MSZH által lajstromozott védjegy. A PM védjegy belföldön jó hírnevet élvez. Az igényelt megjelölés a Pesti Műsor Lap- és Könyvkiadó Kft jóhírnevet élvező védjegyével azonos, és a TT álláspontja szerint azok használata tisztességtelenül használná ki a PM védjegy megkülönböztető képességét. A TT szerint a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. Az igényelt domain delegálása a Pesti Műsor Lap- és Könyvkiadó Kft-n ill. annak engedélyével bíró más személyen kívüli olyan személy számára, aki a domain használatához fűződő jogos érdekét nem igazolja, bizonyosan megtévesztő ill. valószínűsíthetően jogellenes helyzetet eredményezne, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg c3 Alapítvány és a 11 Kft. részére történő delegálást. Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglalásán alapul.

Budapest, 2001. március 1.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.