Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 6/2000. (V. 31.) Állásfoglalása
Az 6/2000. (V.24.) Elvi Állásfoglalás elfogadása és közzététele óta bejelentésre került, az Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó egyedi ügyekben hozott döntések
tárgyában

A Tanácsadó Testület a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerinti prioritásos igények és a jogszabály alapján gyakorolható kizárólagos elsőbbségi jogok ütközéséről és a megtévesztő domain név igénylés teljesítésének tilalmáról szóló 6/2000. (V.24.) sz. Elvi Állásfoglalása hatálya alá tartozó egyes újabb ügyek korábban már a SZESZ szerint bejelentésre kerültek, ám az egyedi döntés meghozatalára az Elvi Állásfoglalás elfogadásának napjáig nem került sor. A Testület május 24.-i ülésén egyben új ügyek is bejelentésre kerültek, melyekben az Elvi Állásfoglalás alapján döntés születhetett. A Tanácsadó Testület az alábbi ügyeket 2000. május 31.-i ülésén megtárgyalta, majd 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az alábbi, a Testület elé utalt ügyekben - a Testület már nyilvánosságra hozott Elvi Állásfoglalásaiban, így különösen a 6/2000. (IV.5). sz. Elvi Állásfoglalásban kifejtettekre tekintettel az egyes igénylések vonatkozásában a következő döntést hozta:

Ügy-szám

Szolgáltató, ahol a panaszt tették, vagy amely jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható domain név

Panaszos, vagy a domainre igényt bejelentett

Az egyedi Igénylésre vonatkozó TT döntés

34

Datanet

eu.hu

A TT javasolja a Nyilvántartónak, hogy a nevet helyezze ideiglenesen tiltó listára, annak kiadására csak abban az esetben kerüljön sor, ha az Európai Unió, mint nemzetközi közjogi szervezet a névhasználatra igényt tart, vagy a névhasználatra Magyarországon harmadik személyt kizárólagossággal feljogosít. A névhasználat minden más esetben megtévesztő lenne.

76

Közvetlenül az elnökségnek jött

adi.hu

ADI Corporation

Az ADI Corporation névhasználati joga megalapozott, a név harmadik személyek általi domainkénti használata megtévesztő lenne.

108

Matávnet

matavclub.hu, matavklub.hu

MATÁV Rt.

A két domain név által megtestesített fogalom a Matáv Rt. tevékenységével, szolgáltatásaival összeforrott, harmadik személyek általi használata megtévesztő és jogellenes lenne.

128

casio.hu

Arrow Bt.

A szó közismert kereskedelmi név, védjegyoltalom alatt áll, a védjegyjogosulton kívüli használata megtévesztő és jogellenes lenne, az Arrow Bt. igénylése nem teljesíthető.

258

Hungary Network

autoalkatresz.hu, carterpillar.hu, epitesz.hu, foiskola.hu, hirdetes.hu, kamat.hu, mciworldcom.hu, miniszterium.hu, mitsubishi.hu, otp.hu, penz.hu, priceline.hu, ugyved.hu, ugyvediiroda.hu, ujsag.hu, on-line.hu,

MediaComm Kft.

A TT megállapítja, hogy a MédiaComm Kft. igénye nem teljesíthető a carterpillar.hu, epitesz.hu, foiskola.hu, mciworldcom.hu, miniszterium.hu, mitsubishi.hu, otp.hu, priceline.hu, ugyved.hu, ugyvediiroda.hu domain nevekre, miután azok Igénylő részéről történő használata megtévesztőnek és jogellenesnek minősülne.

259

Hungary Network

gsm.hu

K...

Hiánypótlásra vissza adva

261

TelNet Magyarország Kft.

airwick.hu, calgon.hu, cillit.hu, dettol.hu, dosia.hu, harpic.hu, lysol.hu, marc.hu, quanto.hu, tiret.hu, veet.hu, calgonit.hu

Reckitt Benckiser (Magyarország) Kft.

A Reckitt Benckiser (Magyarország) Kft. A felsorolt domain nevek vonatkozásában védjegyjogosultság alapján prioritásos igénylői státusszal bír, mindenki más által történő használatuk megtévesztő és jogellenes lenne, e nevek más számára nem regisztrálhatók.

262

Matávnet

kinizsitakarek.hu

Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet

A Tanácsadó Testület osztja a nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet álláspontját, mely szerint a domain név harmadik személyek részére történő kiadása megtévesztő lenne, a használni kívánt domain név a Takarékszövetkezettel összeforrott fogalmat testesít meg.

263

Matávnet

fitnesz.hu

Fitness Kft.

A Tanácsadó Testület a fitness.hu domain név kiadásával kapcsolatban már állást foglalt. Megállapítja, hogy a Fitness Kft. a fitness szó különböző leírási lehetőségeiből képzett domain nevek vonatkozásában általános regisztrálási tilalom kimondása a SZESZ szerinti hatáskörét meghaladja.

Felhívja a Regisztrátorok figyelmét arra, hogy a Szabályzat 10.5 pontja alapján biztosított jogukkal élve a konkrét igénylés, illetve a hasonló nevek domainkénti használata jogszerűségének tisztázása érdekében kezdeményezzenek Választott Bírósági eljárást.

264

Matávnet

tantura.hu

Tan-Túra Ifjúsági Utaztatást Szervező Kft.

A Tan-túra Ifjúsági Utaztatást Szervező Kft. védjegyjogosultság alapján prioritásos igénylőnek minősül, a név a Kft. által nyújtott szolgáltatással összeforrott, mindenki más által történő használata megtévesztő és jogellenes lenne.

265

TiszaneT Rt.

bodybuilder.hu

Data-Object Bt.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a rendelkezésére álló iratok alapján az igényelt és a sorsoláson elnyert domain név regisztrációjának akadályát nem látja.

266

BankNet

timberland.hu

The Timberland World Traiding GmbH

A Timberland név védjegyoltalom alatt áll, egy nemzetközileg közismert vállalkozással, annak profiljával, termékeivel összeforrott, más részére történő kiadása megtévesztő és jogellenes lenne.

267

BankNet

tesa.hu

Beiersdorf GmbH

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy két, azonos értékű prioritásos jog ütközik: egy részről Tésa község, mint magyarországi település önkormányzata számára a Szabályzat 12.1 pontja kizárólagos névhasználati jogot biztosít, más részről a 13.1 pont a Magyar Szabadalmi Hivatal által a jogosult számára lajstromozott védjegy, mint karaktersorozat számára prioritást biztosít. A TT úgy véli, hogy a kereskedelmi funkciójú védjegyjogosultság nem előzheti meg a Szabályzat a magyarországi települések Internetre lépését segíteni kívánó céllal elfogadásra került, a települési önkormányzatok számára biztosított kizárólagos jogát. E kizárólagosságról azonban az önkormányzat lemondhat, a névhasználatra a védjegyjogosultnak engedélyt adhat. Az Igénylés e nyilatkozat hiányában nem teljesíthető. A TT felhívja Igénylő figyelmét, hogy a tesa.tm.hu másodlagos közdomain vonatkozásában a szabályzat 16.1 pontja alapján kizárólagos jogokkal rendelkezik.

268

BankNet

hollandbiztosito.hu

ABN AMRO Biztosító Rt.

A Tanácsadó Testület az ABN AMRO Biztosító Rt. igényét nem tartja megtévesztőnek. A köztudatban (a cég több éves reklámkampányának köszönhetően) a "Holland biztosító" kifejezés összeforrt az ABN Amro Biztosító Rt.-vel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal.

271

DÉLTÁV RT.

goodyear.hu

...

Az igénylés nem teljesíthető, a goodyear védjegyoltalom alatt áll, ismert kereskedelmi név, domain névkénti használata ... részéről megtévesztő és jogellenes lenne.

272

DÉLTÁV RT.

kepesauto.hu

...

Az igénylés nem teljesíthető, a Képes Autó, mint folyóirat-cím szerzői jogvédelem alatt áll, a néáv a folyóirattal összeforrott, ismert kereskedelmi név, domain névkénti használata ... részéről megtévesztő és jogellenes lenne.

273

DÉLTÁV RT.

bridgestone.hu

...

Az igénylés nem teljesíthető, a bridgestone védjegyoltalom alatt áll, ismert kereskedelmi név, domain névkénti használata ... részéről megtévesztő és jogellenes lenne.

274

DÉLTÁV RT.

pirelli.hu

...

Az igénylés nem teljesíthető, a pirelli védjegyoltalom alatt áll, ismert kereskedelmi név, domain névkénti használata ... részéről megtévesztő és jogellenes lenne.

275

DÉLTÁV RT.

szeged-plaza.hu

...

Az igénylés nem teljesíthető, a szeged-plaza egy bizonyos szolgáltatás-nyújtási formával összeforrott, domain névkénti használata ... részéről megtévesztő és jogellenes lenne.

276

DÉLTÁV RT

fitnesz.hu

Magyar Fitness Szövetség

A Tanácsadó Testület a fitness.hu domain név kiadásával kapcsolatban már állást foglalt. A Magyar Fitness Szövetség prioritásos igényének visszamenőleges hatállyal nem prioritásossá minősítését kérte, a domain névre továbbra is igényt tart. A TT a jogvita eldöntésére hatáskörrel nem rendelkezik, korábbi döntése megerősítése mellett felhívja a Regisztrátorok figyelmét arra, hogy a Szabályzat 10.5 pontja alapján biztosított jogukkal élve a konkrét igénylés, illetve a hasonló nevek domainkénti használata jogszerűségének tisztázása érdekében kezdeményezzenek Választott Bírósági eljárást.

278

Hungary Network

dinasztia.hu

Dinasztia-Ház Rt.

A Dinasztia Ház Rt. ugyan cégneve alapján nem minősíthető prioritásos igénylőnek, ám a TT elfogadja az Rt. érvelését, s elismeri, hogy az Rt. kiadói tevékenysége, a magyar tankönyvpiacon betöltött szerepe a névhasználati jogot megalapozza, a Dinasztia szó domain névkénti használata harmadik személyek részéről megtévesztő lenne.

280

tuborg.hu

Dreher Sörgyárak Rt.

A TT megállapítja, hogy a Dreher Sörgyárak jogi képviselőjének a védjegyoltalom alatt álló, ismert kereskedelmi névből képzett tuborg.hu domain név regisztrációja ellen benyújtott óvásában kifejtettekkel egyet ért, a domainkénti névhasználat Rajz Helga Eszter részéről jogellenes.

A TT kijelenti, hogy a jogvita eldöntése nem tartozik a SZESZ szerinti hatáskörébe. Ugyanakkor felhívja a Regisztrátor figyelmét, hogy a domain név felfüggesztése vagy visszavonása a Szabályzat 7.1.f. pontja alapján kötelezettsége.

282

IBM

sap.hu

AT&T Global Network Services Hungary

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy két, azonos értékű prioritásos jog ütközik: egy részről Sáp község, mint magyarországi település önkormányzata számára a Szabályzat 12.1 pontja kizárólagos névhasználati jogot biztosít, más részről a 13.1 pont a Magyar Szabadalmi Hivatal által a jogosult számára lajstromozott védjegy, mint karaktersorozat számára prioritást biztosít. A TT úgy véli, hogy a kereskedelmi funkciójú védjegyjogosultság nem előzheti meg a Szabályzat a magyarországi települések Internetre lépését segíteni kívánó céllal elfogadásra került, a települési önkormányzatok számára biztosított kizárólagos jogát. E kizárólagosságról azonban az önkormányzat lemondhat, a névhasználatra a védjegyjogosultnak engedélyt adhat. Az Igénylés e nyilatkozat hiányában nem teljesíthető. A TT felhívja Igénylő figyelmét, hogy a sap.tm.hu másodlagos közdomain vonatkozásában a szabályzat 16.1 pontja alapján kizárólagos jogokkal rendelkezik.

283

TVNET Kft.

vertes.hu, level.hu

PRÍM Információ-technológiai Kft.

A TT megállapítja, hogy a vertes.hu domain név vonatkozásában a Szabályzat 12.1 pontjában jelzett kizáró tényező nem érvényesül, tájegység, s nem településnév megnevezésére szolgál. A TT-nek nem állnak rendelkezésére olyan információk, melyek alapján arra következtethetne, hogy a név vonatkozásában a Szabályzat szerinti prioritásos igénylés benyújtásra került volna, illetve, hogy a névhasználatra jogszabályon alapuló névkizárólagossági jog alapján harmadik személy jogszerűen igényt tarthatna. Ezek hiányában az igénylés teljesíthető. Más a helyzet a level.hu domain névvel, mely a Szabályzat 12.1 pontja alapján kizárólagossággal Levél község önkormányzatát illeti meg. Amennyiben az Önkormányzat kifejezett nyilatkozattal a névkizárólagossági jogáról lemond, az igénylés teljesíthető.

285

Datanet Kft.

corel.hu

CODRA Kft.

A Corel név védjegyoltalom alatt áll, közismert kereskedelmi márka. A névhasználatra Magyarországon a védjegyjogosult igazolása szerint kizárólagos joggal a CODRA Kft., mint egyedüli disztribútor jogosult, a név harmadik személyek részéről történő domain névkénti használata megtévesztő és jogellenes lenne.

289

NEXTRA

netscape.hu

Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.

A netscape.hu domain név vonatkozásában benyújtott igénylések nem teljesíthetők, a név ismert kereskedelmi márka, védjegyoltalom alatt áll, az kizárólagos joggal a Netscape Communications Corporation-t illeti meg. A védjegyjogosult dönthet arról, hogy a név domain névkénti regisztrációjával kapcsolatos kizárólagos jogait gyakorolja.

291

Elender Rt.

fuji.hu

Fujifilm Magyarország Kft.

A fuji.hu domain névre harmadik személyek részéről benyújtott igénylések teljesítése megtévesztő és jogellenes lenne, a név ismert kereskedelmi márka, védjegyoltalom alatt áll, az a Fuji filmekkel összeforrott. A domain nevek magyarországi regisztrációjára a védjegyjogosult a Fujifilm Magyarország Kft.-t hatalmazta fel, aki jogszerűen kéri a regisztrációt.

292

Elender Rt.

viagra.hu, zoloft.hu

Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.

A két domain név harmadik személyek részére történő regisztrációja ellen Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. felszólalásában foglaltakkal a TT egyetért: a két, ismert gyógyszer nevéből képzett domain név használata a védjegyjogosult amerikai cég engedélyével rendelkező magyarországi leányvállalat jogszabályon alapuló kizárólagos joga.

293

Elender Rt.

alcoa.hu, alcoakofem.hu,

Alcoa-Köfém Kft

A két domain név használatára kizárólagos joggal (védjegyoltalom illetve cégnév alapján való prioritás) az Alcoa-Köfém Kft. jogosult, harmadik személyek részére történő kiadásuk megtévesztő és jogellenes lenne.

295

Elender Rt.

klacid.hu

Abbott Laboratories Kft.

A Klacid bejegyzett védjegy, ismert gyógyszermárka, az Abbot Laboratories terméke. Domain névkénti regisztrációjára kizárólag az amerikai cég magyarországi leányvállalata jogosult, harmadik személyek részére történő kiadása megtévesztő és jogellenes lenne.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 Budapest, 2000. május 31.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.