Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 5/2000. (V. 31.) Állásfoglalása
Az 1/2000. (IV.5.) Elvi Állásfoglalás elfogadása és közzététele óta bejelentésre került, az Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó egyedi ügyekben hozott döntések
tárgyában

A Tanácsadó Testület 1/2000. (IV. 5.) a cégnév alapján prioritást élvező igények névválasztásának jogszerűsége tárgyában hozott Elvi Állásfoglalása elfogadása óta a Testület elé számos olyan ügy került, mely az Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozik. Az ügyek a SZESZ szerint bejelentésre és tárgyalásra kerültek, illetőleg egyes korábban már bejelentett ügyek döntésre előkészítése befejeződött.

A Tanácsadó Testület 2000. május 31.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az alábbi, a Testület elé utalt ügyekben - a Testület már nyilvánosságra hozott Elvi Állásfoglalásaiban, így különösen az 1/2000. (IV. 5). sz. Elvi Állásfoglalásban kifejtettekre tekintettel az egyes igénylések vonatkozásában a következő döntést hozta:

Ügy-szám

Szolgáltató, ahol a panaszt tették, vagy amely jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható domain név

Panaszos, vagy a domainre igényt bejelentett

Az egyedi Igénylésre vonatkozó TT döntés

102

Integrity Kft.

kamat.hu

Kamat.hu Befektetési Kft.

A Kft. prioritásos igénye a domain névre nem megalapozott.

103

Integrity Kft.

szabadido.hu

Szabadidő.hu Programszervező Bt.

A Bt. prioritásos igénye a domain névre nem megalapozott.

104

Integrity Kft.

telek.hu

Telek.hu Ingatlanközvetítő Bt.

A Bt. prioritásos igénye a domain névre nem megalapozott.

243

TiszaneT Rt.

kiskun.hu

KISKUN Rt.

A Kiskun Rt. rövidített cégneve alapján jogosult a domain használatára, a Szabályzat 12.1 pontjába az igénylés nem ütközik, miután Kiskun nevű település Magyarországon nincs, így annak helyi önkormányzatának kizárólagos névválasztási jogát az Igénylés nem sérti.

244

Telnet Magyarország Kft.

netbank.hu

HBW Express Takarékszövetkezet

A Netbank.hu Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített cégneve alapján (Netbank.hu Kft.) a domain név prioritásos igénylőjének nem tekinthető, névhasználati joga a netbankhu.hu, netbank-hu.hu stb. domain nevek vonatkozásában azonban kizárólagos.

246

Telnet Magyarország Kft.

taxi.hu

Taxi.hu Bt.

A Taxi.hu Betéti Társaság cégneve alapján a domain név prioritásos igénylőjének nem tekinthető, névhasználati joga a taxihu.hu, taxi-hu.hu stb. domain nevek vonatkozásában azonban kizárólagos.

277

DÉLTÁV RT.

neon.hu

Neon Multimédia Kft.

A Neon Multimédia Kft. a Csongrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Tanúsítványa (2000. Április 4.) alapján bejegyzési kérelmet nyújtott be. A TT álláspontja szerint a bejegyzés alatt álló cég neve a Szabályzat szerinti prioritást nem alapozza meg.

279

Hungary Network

szaktudas.hu

Mezőgazdasági Szaktudás Kft.

A Kft. cégneve alapján nem tekinthető prioritásos igénylőnek. A TT véleménye szerint a "szaktudás" szó általános fogalom, a cég sajátos tevékenységével a "mezőgazdasági" szóösszetétellel forrott össze, a "szaktudás" szó domain névkénti használata a névhasználatra egyébként

(a Szabályzat vagy jogszabály alapján) jogosultak részéről nem tekinthető megtévesztőnek, a Mezőgazdasági Szaktudás Kft. érdekeit sértőnek.

281

23VNET Kft.

mtb.hu

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt.

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. a cégneve alapján prioritásos igénylőnek nem minősíthető ugyan, de a Bank teljes nevéből képzett rövidítés széles körben elterjedt, a Bankkal, az általa nyújtott szolgáltatásokkal összeforrott, harmadik személy részéről történő használata megtévesztő lenne. A TT. a Bank névhasználati jogát elismeri.

288

Matávnet

laudaair.hu

Lauda Air Luftfahrt AG Kereskedelmi Képviselete

A Lauda Air magyarországi kereskedelmi képviselete prioritásos igénylőnek minősül, a név domain névkénti használata harmadik személyek részéről megtévesztő és jogellenes lenne.

290

Elender Rt.

theatre.hu

Magyar Színházi Portál (Időkerék Kft.)

A TT nem vitatja, hogy a Magyar Színházi Portál létrehozása fontos a magyar színházak számára, ám a domain névhéz névhasználati jogra alapozott vagy Szabályzat szerinti prioritása sem az Európai Színházi Uniónak, sem az Időkerék Kft.-nek nem állapítható meg.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.  

Budapest, 2000. május 31.

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.