Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 4/2001. (II. 22.) Állásfoglalása

A hvgklub.hu domain név igénylése tárgyában hozott Állásfoglalása felülvizsgálatával kapcsolatos kérés teljesíthetősége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 570/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérésben 61/2000. (XI. 29.) sz. alatt Állásfoglalást adott ki. A Presence Informatika ügyfele, a Procysoft Bt. nevében 2000. december 4. napján azzal a kéréssel fordult a Tanácsadó Testülethez, hogy a döntést vizsgálja felül.

A Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. február 22.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület Szervezeti és Eljárási Szabályzata 6. § 9. pontja alapján nem lát lehetőséget a korábbi Állásfoglalás felülvizsgálatára, azt fenntartja.

Indokolás:

A ProcySoft Bt. 2000. október 20.-án igényelte a kérdéses domain nevet. A Tanácsadó Testület az igénylést megvizsgálta, azt nem találta teljesíthetőnek, s erről 2000. november 29.-i ülését követően kiadta 61/2000. számot viselő egyedi állásfoglalását.

A ProcySoft Bt. regisztátorán keresztül beadvánnyal fordult a TT-hez, melyben a cégbejegyzési kérelmet benyújtott Hét Vén Gepárd Hétvége Klub Kereskedelmi Betéti Társaság (rövidített cégnevén: HVGKlub ügyvezetőjének, Vékony Zoltánnak felhatalmazásával kérte a korábbi döntés felülvizsgálatát.

A TT Szervezeti és Eljárási Szabályzata 6. § 9. pontja értelmében korábbi állásfoglalásaihoz kötve van, azokat (kötelező jogértelmezés vagy jogszabályváltozás eseteit kivéve) meg nem másíthatja. A TT Állásfoglalásai nyomán születetett regisztrátori döntések ellen a jogorvoslati út a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerinti rendben lehetséges.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. február 22.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.